NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Tarnów 13-03-2019

Temat:Zamówienia publiczne poniżej progów UE w tym zamówienia do 30 000 euro: od opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy. Nieprawidłowości i ich konsekwencje.
Trener:mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia:2019-03-13
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Tarnów, Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

Opinie mec. Łukasz Bochenek:

Broker Ubezpieczeniowy / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Szkolenie przybliżyło zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w bieżącym roku, z dość szerokim omówieniem dotychczasowego orzecznictwa.

 

Broker Ubezpieczeniowy / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Przystępny i merytoryczny sposób prowadzenia zajęć z częstymi odniesieniami do praktyki.

 

Specjalista / Zarząd Infrastruktury [2019.01.30-02.01.]:

Przydatne i potrzebne informacje przekazane w ciekawy sposób.

 

Specjalista ds. Kadr i Płac / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Świetne przygotowanie wykładowcy. Profesjonalna organizacja.

 

Specjalista / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Ciekawe szkolenie pozwalające rozszerzyć i pogłębić wiedzę. Przedstawione w bardzo przystępny sposób.

 

Specjalista ds. Techniczno – Organizacyjnych / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Bardzo przydatne szkolenie, duża dawka praktycznej wiedzy. Wykładowcy najwyższej klasy, z dużą umiejętnością przekazywania wiedzy. Organizatorzy przemili, zapewniający obsługę i komfort szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

 

Starszy Referent / Zarząd Infrastruktury  [2019.01.30-02.01.]:

Fajna lokalizacja, obsługa ze strony organizatora na piątkę: czujni i aktywni. Wykładowcy na medal.

 

Samodzielny Referent / Zarząd Infrastruktury  [2019.01.30-02.01.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.01.22.]:

Szkolenie pozwoliło na poszerzenie wiedzy. Wiedza wykładowcy przekazana została w sposób konkretny i łatwy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.22.]:

Szkolenie ciekawe, prowadzone z entuzjazmem. Wskazanie nowych orzeczeń i interpretacji dotyczących zamówień publicznych.

 

Główny Księgowy / Uczelnia Wyższa [2019.01.22.]:

Szkolenie bardzo precyzyjne i na temat. Bardzo dobra znajomość tematu przez wykładowcę.

 

Podinspektor / Urząd Gminy [2019.01.22.]:

Wykładowca bardzo merytorycznie przygotowany do szkolenia.

 

Inspektor / Gmina  [2019.01.22.]:

Bardzo dobry prowadzący. Duża ilość bardzo cennych wiadomości.

 

Inspektor / Gmina [2019.01.22.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Wykładowca z dużą wiedzą przede wszystkim praktyczną.

 

Dyrektor / Sąd Rejonowy [2019.01.22.]:

Szkolenie pozwoliło na odświeżenie wiadomości. Zwrócono uwagę na istotne zmiany, które ostatnio zostały wprowadzone.

 

Specjalista ds. zamówień Publicznych / Urząd Miejski [2019.01.22.]:

Szkolenie jak zawsze bardzo przydatne.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.14.]:

Szkolenie pod każdym względem jest prowadzone profesjonalnie.

 

Inspektor / Gmina [2018.12.14.]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Sposób przekazywania informacji przez prowadzącego jest bardzo przystępny.

 

Zastępca Dyrektora / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.12.14.]:

Bardzo trafny sposób przekazywania wiedzy poparty praktycznymi przykładami pozwalającymi na zagłębienie problemu i wymianie doświadczeń.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.14.]:

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Szkolący popiera przepisy konkretnymi przykładami z życia. Daje konkretną receptę na dany problem.

 

Inspektor / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.12.14.]:

Łatwy i przejrzysty przekaz informacji. Przydatny dialog w trakcie szkolenia pomiędzy uczestnikami a szkolącym, który udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.12.14.]:

Szkolenie usystematyzowało i wzbogaciło dotychczasową wiedzę.

 

Pomoc Administracyjna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.12.14.]:

Szkolenie okazało się bardzo przydatne w mojej pracy. W dużym stopniu rozwinęło moje umiejętności, mogłam zapoznać się z nowymi faktami, które będę mogła wykorzystać w pracy.

 

Dyrektor / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.12.14.]:

Przekazano bardzo przydatne wskazówki, co do poszczególnych elementów prawa zamówień publicznych.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Przydatne szkolenie nie tylko dla poczatkujących, systematyzujące wiedzę.

 

Referent biurowy / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie idealne dla początkujących, pomaga zrozumieć podstawy zamówień publicznych. Dużo przykładów z życia, pomagających zrozumieć temat.

 

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.12.04-05.]:

Szkolnie poszerzające wiedzę.

 

Samodzielny referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.12.04-05.]:

Szkolenie bardzo profesjonalne.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.04-05.]:

Profesjonalny wykładowca, dużo przykładów praktycznych, jestem w pełni zadowolona ze szkolenia.

 

Specjalista / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Ciekawy program, merytoryczny wykładowca.

 

Inspektor / Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych [2018.12.04-05.]:

Wykładowca przekazuje informacje bardzo zrozumiałym językiem, sala i organizacja również bardzo dobra.

 

Kierownik / Centrum Zdrowia [2018.12.04-05.]:

Informacje przedstawione są w bardzo przyjazny sposób. Materiały bardzo przydatne.

 

Specjalista / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie prowadzenie przez osobę kompetentną. Dużo przykładów z życia, zrozumiale przedstawione zagadnienia.

 

Referent / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Porusza istotne zagadnienia i wątpliwości w temacie zamówień publicznych.

 

Specjalista / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie bardzo pomocne, prowadzący przekazuje informacje w zrozumiały sposób.

 

Pomoc administracyjna / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Bardzo szeroki zakres wykładanego materiału, możliwość dyskusji z prowadzącym.

 

Starszy specjalista / Urząd Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób szczegółowy i przystępny.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.10.23.]:

Informacje przydatne, przekazywane w prosty sposób. Temat omówiony został na przykładach.

 

Pracownik ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta i Gminy  [2018.10.23.]:

Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego, poparta własnymi przykładami, co łatwo pozostaje w pamięci. Szkolenie nie w formie standardowego wykładu.

 

Inspektor / Zespół Opieki Zdrowotnej [2018.10.23.]:

Bardzo konkretny wykładowca posiadający dużą wiedzę.

 

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.10.23.]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane, na aktualnym stanie prawnym z licznymi przykładami.

 

Kierownik / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Szkolenie prowadzone w sposób jasny i wyczerpujący.

 

Samodzielny Referent / Uczelnia Wyższa [2018.10.23.]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Dużo przydatnych informacji.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.10.23.]:

Przydatne wskazówki i informacje dotyczące zamówień publicznych. Była możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.

 

Zastępca Dyrektora / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.23.]:

Konkretne szkolenie z szerokim zakresem omawianych zagadnień.

 

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Bardzo przydatne szkolenie, naprowadzające do pracy po zmianach prawnych.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Podano dużo cennych informacji i różnych podejść do zamówień.

 

Starszy Inspektor / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.10.11.]:

Szkolenie rzeczowe, merytoryczne i zwięzłe. Podane konkretne informacje.

 

Specjalista / Centrum Doskonalenia Nauczycieli  [2018.10.11.]:

Przydatne informacje przedstawione w ciekawy sposób.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.11.]:

Prowadzący udzielał bardzo wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Prowadzący przekazał wiedzę teoretyczną potwierdzając ją praktycznymi przykładami.

 

Sekretarz / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.10.11.]:

Bardzo dobre szkolenie ze świetnym wykładowcą.

 

Podinspektor / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.11.]:

Szkolenie przygotowano rzetelnie. Temat został omówiony szczegółowo i w jasny oraz przystępny sposób.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Szkolenie w pełni wyjaśniło omawiany temat.

 

Referent / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Ciekawy program szkolenia. Wykładowca omawia problemy w sposób przejrzysty i pewny.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Bardzo dobra organizacja i wykładowca. Wszystko na 5.

MapaZakres szkolenia:

1. Wprowadzenie do systemu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem ostatnich oraz planowanych zmian: założenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, elektronizacja zamówień publicznych o wartości poniżej progów UE – planowane rozwiązania.
2. Wydatkowanie środków publicznych do 30 tys. euro: organizacja, stosowanie, zasada konkurencyjności – planowanie, procedura, dokumentowanie, sprawozdanie. Zamówienia współfinansowane a wydatki do 30 tys. euro – dokumentowanie.
3. Przygotowanie postępowania i konsekwencje uchybień:
a) Wartość szacunkowa zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane: Rodzaj zamówienia, źródło finansowania – zasada agregacji zamówień; Dopuszczalny a niedopuszczalny podział zamówienia na części; Wznowienia zamówienia a zamówienia powtórzeniowe.
b) Opis przedmiotu zamówienia na etapie przygotowania postępowania: Cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne, aspekty środowiskowe – co stanowi priorytet w opisie przedmiotu zamówienia? Obowiązek uwzględniania dostępności dla wszystkich użytkowników w tym szczególnie osób niepełnosprawnych; Wydzielanie, podział na części zamówienia, – obowiązek czy możliwość.; Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; Zatrudnienie na umowę o pracę – jak opisać w robotach budowalnych.
4. Redakcja dokumentu SIWZ – krytyczne elementy – błędy, nieprawidłowości, zagrożenia, strategie działania wykonawcy:
a) Opis przedmiotu zamówienia w dokumencie SIWZ – zasady właściwego opisywania przedmiotu.
b) Warunki udziału w postępowaniu – zasada proporcjonalności. Jak zredagować warunki udziału aby zminimalizować ryzyko nienależytego wykonania zamówienia? Warunki na roboty budowlane; warunki udziału i wymagane dowody na ich potwierdzenie; wykazanie spełnienia warunków udziału a poleganie na innym podmiocie.
c) Wykluczenie wykonawcy – błędy najczęściej popełniane w SIWZ – przykłady: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia – jakie mogą wystąpić zagrożenia gdy zamawiający nie wskaże przesłanki fakultatywnej; kiedy wprowadzać przesłanki fakultatywne?; dokumenty, jakich należy żądać celem wykazania braku podstaw do wykluczenia.
d) Dowody wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, celem wykazania spełnienia warunku udziału oraz braku podstaw do wykluczenia; zakres oświadczeń i dokumentów po ocenie oferty najkorzystniejszej – kiedy żądać złożenia; sprzeczności zapisów w SIWZ.
e) Procedura odwrócona w praktyce.
f) Kryterium oceny ofert – kiedy i jak wykorzystać walor 40% oceny – przykłady negatywne i pozytywne.
5. Badanie i ocena ofert – korespondencja na linii zamawiający-wykonawca:
a) Przygotowanie i złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – problemy praktyczne. Wadium w postępowaniu elektronicznym.
b) Otwarcie ofert: nowe obowiązki informacyjne w związku z elektronizacją i RODO; oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa – skuteczność oświadczenia. Pełnomocnictwo w postępowaniu elektronicznym.
c) Badanie przedmiotowe oferty: treść oferty a treść SIWZ; rażąco niska cena , definicja, rozszerzony zakres możliwości badania ceny przez zamawiającego, informacje i wyjaśnienia wykonawcy – czy zawsze musimy badać cenę oferty niższą o 30%? Analiza i ocena ofert, wzywanie do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – analiza najczęściej popełnianych błędów wraz z praktycznymi wskazówkami na co zwracać w szczególności uwagę; Wezwanie do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 3 a składanie aktualnych dokumentów.
6. Umowy w sprawie zamówienia publicznego – możliwości aneksowania umowy. Przewidziane ryzyka zmiany umowy.
7. Odpowiedzialność zamawiającego za błędy i nieprawidłowości – odpowiedzialność za zobowiązania podwykonawców.
8. Środki ochrony prawnej – rozszerzony katalog skarżenia czynności zamawiającego. Pojęcie szerszego interesu we wnoszeniu środków ochrony prawnej. Analiza najnowszego orzecznictwa.
9. Kontrola zamówień współfinansowanych ze środków UE w praktyce.
10. Obowiązkowe roczne sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2018 roku.
11. Dyskusja.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników Wykonawców odpowiedzialnych za przygotowywanie ofert w zamówieniach publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w firmie / jednostce,
  • dyrektorów, kierowników, członków zarządu – zwłaszcza odpowiedzialnych funkcyjnie za sprzedaż na rzecz sektora publicznego.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Zobacz inne wydarzenia w Twojej okolicy:

Szkolenia zamówienia publiczne w Rzeszowie – więcej

Szkolenia zamówienia publiczne w Krakowie – więcej

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 78316
Liczba postów: 141954
Liczba tematów: 17814

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania