NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Wrocław 29-03-2019

Temat:Wydatkowanie środków publicznych do 30 tys. euro: organizacja, stosowanie, zasada konkurencyjności – planowanie, procedura, dokumentowanie.
Trener:Ewa Żak
Data rozpoczęcia:2019-03-29
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Wrocław, Hotel Tumski, Wyspa Słodowa 10, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak – doradca, specjalista i doskonale znany trener zamówień publicznych. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat Ewa Żak prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje – świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.

Ewa Żak – opinie ze szkoleń:

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.20.]:

Prosty, zrozumiały przekaz poparty praktycznymi przykładami. Duża wiedza merytoryczna prowadzącej.

 

Specjalista / Gmina [2018.12.20.]:

Szkolenie bardzo przydatne pod względem merytorycznym. Prosto, zwięźle i na temat.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.20.]:

Bardzo fajny wykładowca, który fachowo przedstawia temat.

 

Inspektor / Urząd Miasta[2018.12.20.]:

Szkolenie uporządkowało moją wiedzę i wyjaśniło wiele niewiadomych w szczególności dotyczących RODO. Pani Ewa w bardzo przystępny sposób przekazuje wiedze. Na pewno będę uczestniczyć w niejednym szkoleniu prowadzonym przez Panią Ewę.

 

Specjalista / Zespół Szkolno- Przedszkolny [2018.12.20.]:

Szkolenie jest bardzo potrzebne. Skutecznie podnosi wiedzę z zamówień publicznych.

 

Zastępca Naczelnika / Urząd Miejski [2018.12.20.]:

Szkolenie wyjaśniło mi wiele wątpliwości. Jest ono bardzo przydatne przy codziennych obowiązkach w pracy.

 

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.12.20.]:

Dobra jakość w dobrej cenie.

 

Inspektor / Powiatowy Zarząd Dróg [2018.12.20.]:

Szkolenie w pełni pomogło mi poszerzyć wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Specjalista / Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [2018.12.20.]:

Bardzo ciekawe szkolenie.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.20.]:

Szkolenie bardzo przydatne pomagające w aktualizacji wiedzy.

 

Referent / Urząd Miejski  [2019.01.29.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Prowadząca doskonale przygotowana.

 

Kierownik / Gmina  [2019.01.29.]:

Wykład prowadzony merytorycznie i syntetycznie, bez zbędnych informacji. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

 

Pracownik Biurowy / Zakład Gospodarki Komunalnej [2019.01.29.]:

Szkolenie prowadzone w sposób jasny i zrozumiały.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.29.]:

Profesjonalna prowadząca. Przekazana została konkretna i praktyczna wiedza.

 

Kierownik / Uczelnia Wyższa  [2019.01.29.]:

Bardzo przydatne szkolenie z uwagi na poruszane tematy.

 

Specjalista ds. Administracji / Szkoła Podstawowa [2019.01.29.]:

Szkolenie jest pomocne w odświeżeniu wiedzy i przyswojenia nowej.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2019.01.29.]:

Szkolenie było bardzo wartościowe. Przekazana usystematyzowana i konkretna wiedza.

 

Starszy Specjalista / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2019.01.29.]:

Bardzo dobry kontakt z wykładowcą.

 

Inspektor / Gmina  [2019.01.28.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Prowadząca przejrzyście omawiała program szkolenia z przykładami.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  [2019.01.28.]:

Prowadząca chętnie wchodzi w interakcje z uczestnikami szkolenia. Potrafi pomóc w każdej sytuacji. Chętnie sięga do swojego doświadczenia.

 

Inspektor / Zarząd Inwestycji Miejskich [2019.01.28.]:

Bardzo przydatne szkolenie pod względem informacyjnym.

 

Kierownik Sekcji / Okręgowy Inspektorat Pracy [2019.01.28.]:

Interesujące szkolenie z ciekawymi materiałami.

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy  [2019.01.28.]:

Profesjonalne podejście do problemu zamówień publicznych. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.28.]:

Szkolenie przedstawione w sposób profesjonalny. Wysoko oceniam doświadczenie prowadzącej w praktyce.

 

Kierownik / Firma prywatna [2019.01.28.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Tematyka i podane przykłady interesujące, przydatne w pracy.

 

Inspektor / Zarząd Infrastruktury Miejskiej  [2019.01.28.]:

Szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.10.30.]:

Szkolenie przeprowadzone w bardzo przejrzysty sposób. Wykładowca bardzo dobrze ma opanowany materiał i potrafi go przekazać.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.10.30.]:

Szkolenie pod względem merytorycznym przeprowadzone było w bardzo dobry i przystępny sposób. Osoba wykładająca była profesjonalna i przepełniona wiedzą.

 

Starszy Inspektor / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego [2018.10.30.]:

Szkolenie przeprowadzone przejrzyście. Temat jak najbardziej aktualny, potrzebny do bieżącej pracy.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.10.30.]:

Dużo przydatnych informacji. Materiał szkoleniowy przełożony w przystępny sposób.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.10.30.]:

Przydatne i aktualne informacje niezbędne do pracy. Jasny i zrozumiały przekaz.

 

Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych  [2018.10.30.]:

Podczas szkolenia zaprezentowano wiele przydatnych informacji. Materiały, organizacja i miejsce szkolenia oceniam pozytywnie.

 

Kierownik / Szpital Kliniczny  [2018.10.30.]:

Nic dodać nic ująć, zawsze na 5.

 

Specjalista / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Bardzo dobry przekaz informacji.

 

Kierownik / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Bardzo przydatne materiały pod względem merytorycznym.

 

Kierownik / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Na szkoleniu poruszane były praktyczne zagadnienia, które zostały przedstawione w ciekawy sposób. Kompetentny prowadzący.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Bardzo treściwe szkolenie, przydatne informacje i dużo zagadnień.

 

Pomoc administracyjna / Urząd Gminy  [2018.10.30.]:

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

 1. Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w roku 2019: planowanie, obowiązkowe.
 2. Zasady kwalifikowania zobowiązań do zamówień do 30 tys. euro – szacowanie wartości bez zarzutu dzielenia zamówienia lub zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy PZP współfinansowane ze środków unijnych.
 4. Regulamin wydatkowania środków do progu stosowania ustawy w świetle najnowszych wyników kontroli:
 • Powiązanie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz ustawą o finansach publicznych,
 • Przykładowe sposoby udzielania zamówień,
 • Powiązanie z planem finansowym jednostki,
 • Zasady komunikacji z wykonawcami, negocjacje,
 • Kryteria oceny ofert, punktacja i wybór oferty najkorzystniejszej,
 • Jawność zamówień podprogowych,
 • Błędy w opisie przedmiotu zamówienia mające wpływ na późniejszą treść złożonych ofert,
 • Zasada konkurencyjności w praktyce – dlaczego nie wystarczy wysyłać zapytania tylko do 2 wykonawców?
 • Bazy konkurencyjności UZP w zamówieniach do 30 tys. euro.
 1. Zawarcie i realizacja umowy w zamówieniach do 30 tys. euro:
 • Konstrukcja umowy – wymogi formalno-prawne,
 • Zabezpieczenie umowy w zamówieniach do 30 tys. euro,
 • Możliwe zmiany umowy o udzielenie zamówienia do 30 tys. euro.
 1. Zasady udzielania zamówień nieplanowanych.
 2. RODO w wydatkowaniu środków publicznych do 30 tys. euro – na co zwrócić uwagę?
 3. Odpowiedzialność zamawiającego i jego pracowników za naruszenia w obszarze wydatkowania środków publicznych do progu stosowania ustawy Pzp.
 4. Dyskusja.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • osób pracujących w działach zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 •  członków komisji przetargowych,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 78316
Liczba postów: 141954
Liczba tematów: 17814

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania