NowePrzetargi.pl

WZORCOWE PROWADZENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KRAKÓW – 2021-08-26

Temat: Kompletne prowadzenie procedury zamówienia publicznych o wartości do i powyżej progu UE z uwzględnieniem ostatnich zmian i interpretacji.
Trener: mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia: 2021-08-26
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Kraków, Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15, godz. 9:30-15:30
Cena: 490,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 600,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

mec. Łukasz Bochenekmec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

Opinie mec. Łukasz Bochenek:

 

Specjalista / Centrum Kultury [2020.07.16.]:

Szkolenie w pełni profesjonalne. Zapadające w pamięć przykłady, przystępny przekaz treści.

 

Starszy Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2020.07.16.]:

Informacje przekazane w sposób przejrzysty i wyczerpujący omawiane zagadnienia.

 

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy [2020.07.16.]:

Dobra metoda przekazania wiedzy na temat nowych przepisów.

 

Specjalista / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  [2020.07.16.]:

Szkolenie rzeczowe i przydatne. Informacje przedstawione bardzo zrozumiale.

 

Referent / Urząd Gminy [2020.07.16.]:

Szkolenie wyczerpujące temat zamówień publicznych.

 

Starszy Specjalista / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej [2020.07.16.]:

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym. Dobrze przygotowany wykładowca. Jestem zadowolona.

 

Inspektor / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2020.07.16.]:

Rzeczowe informacje. W sposób prosty i zrozumiały przekazanie wiedzy.

 

Specjalista / Dom Pomocy Społecznej  [2020.07.16.]:

Szkolenie profesjonalne – w miłej atmosferze i dobrym tempie przekazywania informacji.

 

Specjalista / MPGK Sp. z o.o. [2020.07.15.]:

Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone, wyraźnie zaakcentowane zmiany i nowe obowiązki.

 

Naczelnik wydziału / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej [2020.07.15.]:

Merytorycznie, zwięźle i przede wszystkim na temat. Szkolenie bardzo dobre.

 

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy [2020.07.15.]:

Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Interesujące i merytoryczne.

 

Specjalista / MPGK Sp. z o.o. [2020.07.15.]:

Profesjonalne szkolenie. Wiadomości przekazane w bardzo przejrzysty sposób przez prowadzącego.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2020.07.15.]:

Kluczowa tematyka w związku z nową ustawą PZP.

 

Specjalista / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [2020.07.09.]:

Szkolenie bardzo dobre, poukładało wiedzę z nowej ustawy popartą przykładami.

 

Inspektor / Przedsiębiorstwo Komunalne [2020.07.09.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Zrozumiale przekazany materiał.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2020.07.09.]:

Szkolenie przeprowadzone rzeczowo i konkretnie. Omówiono najistotniejsze kwestie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Starszy Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2020.07.09.]:

Szkolenie dostarczyło mi niezbędną wiedzę – było ciekawe.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2020.07.09.]:

Wiedza merytoryczna na wysokim poziomie.

 

Inspektor / Sąd Okręgowy [2020.07.09.]:

Tematyka omówiona zgodnie z założeniami szkolenia. Przygotowuje do wprowadzenia i stosowania zmian.

 

Kierownik Referatu  / Urząd Miejski  [2020.03.05.]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Merytoryczność szkolącego rozjaśniła jeszcze niepoznaną nową ustawę.

 

Wiceprezes / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  [2020.03.05.]:

Szkolenie na czasie, wprowadzające i wyjaśniające przepisy Pzp..

 

Referent  / Uczelnia Wyższa  [2020.03.05.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób merytoryczny, zwracający uwagę na ważne kwestie. Sprawy najistotniejsze zostały przekazane w sposób przejrzysty.

 

Specjalista ds. zamówień publicznych  / Ośrodek Sportu i Rekreacji  [2020.03.05.]:

Szkolenie merytoryczne, prowadzone w przystępnej formie.

 

Kierownik Administracji / Dom Pomocy Społecznej  [2020.03.05.]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, poruszające najbardziej istotne problemy.

 

Specjalista ds. administracji  / Uczelnia Wyższa  [2020.03.05.]:

Szkolenie w zakresie wprowadzanych zmian w Ustawie Pzp przydatne.

 

Burmistrz / Urząd Miejski  [2020.03.05.]:

Szkolenie przeprowadzone przez bardzo kompetentnego Wykładowcę.

 

Specjalista / Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta [2020.02.10-11.]:

Szkolenie merytoryczne, prowadzący posiadający dużą wiedzę z tego zakresu.

 

Naczelnik / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2020.02.10-11.]:

Szkolenie przygotowane w sposób celujący pod względem tematyki oraz merytorycznych zagadnień.

 

Zastępca Naczelnika / Urząd Miasta [2020.02.10-11.]:

Merytoryczne, porusza wszelkie aspekty. Prowadzący posiadający umiejętność jasnego i prostego przekazania własnej wiedzy.

 

Specjalista / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [2020.02.10-11.]:

Bardzo fajne szkolenie, interpretacja przepisów i dużo praktycznych przykładów.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2020.02.10-11.]:

Zwrócono uwagę na zmiany w nowym porządku prawnym w sposób bardzo przejrzysty.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2020.02.10-11.]:

Szkolenie bardzo przydatne, rzeczowe. Wykładowca przedstawił wiele ciekawych i przydatnych

przykładów zastosowań przepisów.

 

Z-ca dyrektora / Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji [2020.02.10-11.]:

Merytoryczne, ciekawe i rzetelnie przeprowadzone.

 

Referent administracyjny / Uczelnia Wyższa  [2019.11.14-15.]:

Najważniejsze zagadnienia przekazane w zrozumiały sposób. Wykładowca przekazuje wiedzę w sposób praktyczny i kompetentny.

 

Referent / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  [2019.11.14-15.]:

Bardzo dobre podejście prowadzącego do słuchaczy. Poparcie teorii licznymi przykładami. Zwięzłość przekazania informacji. Materiały szkoleniowe bardzo przydatne – wszystkie konkretne informacje zebrane w jednym miejscu. Wysoki poziom wiedzy Wykładowcy.

 

Starszy Inspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  [2019.11.14-15.]:

Szkolenie zawierało streszczenie istotnych elementów PZP, a także ich praktyczne wykorzystanie. Przydatne materiały szkoleniowe.

 

Kierownik dz. Zaopatrzenia / Opera  [2019.11.14-15.]:

Duża dawka ciekawych informacji. Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym poparte dużą dawką przykładów z życia..

 

Dyrektor / Sąd Rejonowy   [2019.11.14-15.]:

Szkolenie wartościowe z uwagi na doświadczenie praktyczne Prowadzącego.

 

Specjalista / Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych   [2019.11.14-15.]:

Szkolnie było przeprowadzone w interesujący sposób. Prowadzący tłumaczył zagadnienia opierając się na przykładach..

 

Księgowy / Dom Pomocy Społecznej  [2019.10.18.]:

Szkolenie zgodne z tematyką, na bardzo dobrym poziomie.

 

Specjalista/ Uczelnia Wyższa  [2019.10.18.]:

Szkolenie merytorycznie bardzo przydatne.

 

Specjalista / Zakład Wodociągów i Kanalizacji  [2019.10.18.]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny.

 

Kierownik Administracji / Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  [2019.10.18.]:

Szkolenie ciekawe i kompetentne, bez zbędnych wątków.

 

Specjalista / Uczelnia Wyższa   [2019.10.18.]:

Szkolenie bardzo potrzebne, przedstawione konkretne informacje.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Aquapark  [2019.10.17.]:

Szkolenie bardzo przydatne.

 

Młodszy Inspektor / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   [2019.10.17.]:

Szkolenie bardzo pomocne w pracy na stanowisku do spraw zamówień publicznych. Ciekawe prowadzenie.

 

Kierownik Wydziału / Miejski Zarząd Dróg i  Komunikacji  [2019.10.17.]:

Szkolenie profesjonalne i kompleksowe.

 

Podinspektor / Urząd Miasta i Gminy  [2019.10.17.]:

Bardzo przydatne informacje. Szkolenie na wysokim poziomie.

 

Kierownik / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych   [2019.10.17.]:

Szkolenie bardzo przydatne, rzetelne, interesująco przedstawione z trafnymi przykładami.

 

Inspektor / Urząd Miasta i Gminy   [2019.10.17.]:

Szkolnie przeprowadzone bardzo dobre, dużo przykładów, wskazanie istotnych zmian zachodzących w nowej Ustawie Pzp.

 

Urzędnik  / Regionalny Ośrodek Sportu i Rekreacji  [2019.10.04.]:

Doszkalające , uzupełniające i systematyzujące wiedzę.

 

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2019.10.04.]:

Szkolenie świetnie zorganizowane. Wykładowca przekazał najważniejsze informacje.

 

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2019.10.04.]:

Przeprowadzone szkolenie z zakresu zamówień publicznych jest dla mnie bardzo przydatne i pozwoliło na zwiększenie posiadanej wiedzy.

 

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2019.10.04.]:

Szkolenie bardzo przydatne, otwierające oczy na pewne aspekty z pozoru oczywiste a jednak nie do końca.

 

Specjalista / Szpital Wojewódzki [2019.10.04.]:

Szkolenie konkretne i rzeczowe. Tematyka szkolenia pozwala usystematyzować ogólne zasady prowadzenia postępowania.

 

Starszy Specjalista / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2019.10.04.]:

Szkolenie przydatne merytorycznie. Przejrzystość i jasność w przekazywanych informacjach.

 

Specjalista / Firma Prywatna  [2019.09.28.]:

Tematyka szkolenia bardzo przydatna. Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany merytorycznie.

 

Inspektor / Towarzystwo Budownictwa Społecznego  [2019.09.28.]:

Szkolenie konkretne i ciekawe. Znajdzie zastosowanie podczas wykonywanych obowiązków służbowych.

 

Kierownik / Zespół Szkół  [2019.09.28.]:

Szkolenie bardzo przydatne, prowadzone w sposób fachowy, forma przekazu prosta i zrozumiała.

 

Dyrektor / Prokuratura Okręgowa  [2019.09.22.]:

Szkolenie umożliwia przygotowanie się do zmian. Wysoki poziom merytoryczny. Miły i sympatyczny Wykładowca.

 

Specjalista / Dom Pomocy Społecznej  [2019.09.22.]:

Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie i dostępnie.

 

Inspektor / Towarzystwo Budownictwa Społecznego  [2019.09.22.]:

Szkolenie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze.

 

Podinspektor / Gmina  [2019.09.22.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Wykładowca potrafi przekazać wiedzę.

 

Pomoc administracyjna / Powiatowy Zarząd Dróg  [2019.09.22.]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo dobrze, zapewnia dostęp do nowych informacji i wyjaśnia niejasności.

 

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2019.09.22.]:

Szkolenie prowadzone w sposób zrozumiały dla uczestników. Duża wiedza Prowadzącego.

 

Dyrektor / Sąd Okręgowy  [2019.09.21.]:

Szkolenie pozwoliło na zapoznanie się z najistotniejszymi zmianami i kierunkami tych zmian.

 

Inspektor / Sąd Okręgowy  [2019.09.21.]:

Szkolenie bardzo ciekawe. Spełniło moje oczekiwania.

 

Pomoc administracyjna / Zakład Usług Komunalnych  [2019.09.17.]:

Bardzo ciekawe szkolenie, świetnie przygotowane pod względem merytorycznym i rzeczowym.

 

Starszy administrator / Dom Pomocy Społecznej  [2019.09.17.]:

Szkolenie bardzo interesujące. Jasny i konkretny przekaz poparty przykładami z rzeczywistości.

 

Naczelnik / Powiatowy Urząd Pracy  [2019.09.17.]:

Szkolenie dostarcza wszelkie informacje związane z realizacja zamówień publicznych. Poszerza posiadaną wiedzę.

 

Inspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  [2019.09.17.]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wykładowca w sposób przystępny i wyczerpujący omówił każde zagadnienie.

 

Specjalista/ Prokuratura   [2019.09.17.]:

Ciekawe rozwinięcie omawianych tematów.

 

Kierownik / Urząd Miejski   [2019.09.17.]:

Zakres poruszanych zagadnień przydatny w codziennej pracy przy przygotowaniu oraz ocenie zamówień publicznych.

 

Zastępca Kierownika / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   [2019.09.17.]:

Szkolenie rzeczowe, spójne. Prowadzący posiadający wiedzę i umiejętność jej przekazywania.

 

Specjalista / Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego [2019.02.26.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Wykładowca podawał informacje w sposób jasny i prosty oraz w każdym momencie odpowiadał na wszystkie pytania.

 

Kierownik Gospodarczy / Zespół Szkolno-Przedszkolny [2019.02.26.]:

Prowadzący posiada ogromną wiedzę merytoryczną jak i praktyczną. Szkolenie profesjonalnie przygotowane. Materiały szkoleniowe przydatne w późniejszym czasie.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.02.26.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Zarówno strona merytoryczna jak i praktyczna są opanowane przez prowadzącego do perfekcji.

 

Zastępca Kierownika / Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego [2019.02.26.]:

Szkolenie przeprowadzone w pełni profesjonalnie. Materiał, wykładowca na najwyższym poziomie. Całe szkolenie przebiegło zgodnie z harmonogramem.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Zakład Usług Komunalnych [2019.02.26.]:

Szkolenie merytorycznie i praktycznie na wysokim poziomie. Wiedza szkoleniowca niesamowita, potrafił odpowiedzieć na każde pytanie w sposób prosty do zrozumienia.

 

Kierownik Działu Handlowego / Firma prywatna  [2019.02.26.]:

Szkolenie o dużym zakresie tematycznym, każdy temat został skrupulatnie objaśniony w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Prowadzący doskonale wytłumaczył każdą naszą wątpliwość.

 

Kierownik Gospodarczy / Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich [2019.02.26.]:

Szkolenie bardzo pomoże mi w mojej dotychczasowej pracy. Bardzo wiele rzeczy mi się wyjaśniło. Materiały szkoleniowe, które dostaliśmy na szkoleniu będą bardzo przydatne w późniejszym czasie, gdybym miał jakieś problemy.

 

Podinspektor ds. Księgowości / Powiatowy Urząd Pracy [2019.02.26.]:

Wykładowca doskonały pod względem merytorycznym i praktycznym. Chętnie podejmuje dyskusje i rozwiewa wątpliwości. Szkolenie w pełni spełniło moje wymagania.

 

Inspektor / Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego [2019.02.26.]:

Prowadzący fachowo przekazuje informacje. Jego przekaz jest łatwy do przyswojenia. Całe szkolenie doskonale przygotowane oraz wszystko zgodnie z harmonogramem.

 

Kierownik Działu / Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej [2019.02.26.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób pozwalający przyswoić prezentowany materiał. Szkoleniowiec w sposób czytelny i zrozumiały przekazywał informacje. Szkolenie od strony materiałów jak i wykładowcy przygotowane na wysoki poziomie.

 

Handlowiec / Firma prywatna [2019.02.25.]:

Szkolenie bardzo ciekawe zarówno jak i dla zamawiających jak i wykonawców. Prowadzący posiada ogromną wiedzę i potrafi ją przekazać w przystępny sposób.

 

Kierownik Inwestycji / Urząd Gminy [2019.02.25.]:

Wysoki poziom merytoryczny poparty przykładami. Materiał szkoleniowe bardzo pomocne, w razie niepewności można zawsze do nich spojrzeć i rozwiać wątpliwości.

 

Specjalista / Urząd Gminy [2019.02.25.]:

Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób. Wykładowca posiadał ogromną wiedzę merytoryczna jak i praktyczną. Odpowiedział na każde zadane pytanie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.02.25.]:

Poruszona tematyka została przedstawiona w bardzo przystępny sposób łatwy do przyswojenia. Wykładowca w wyczerpujący sposób omówił każde zagadnienie.

 

Inspektor / Firma prywatna  [2019.02.25.]:

Szkolenie przydatne zarówno dla początkujących jak również dla osób, które działają w tej dziedzinie od wielu lat. Doskonały prowadzący z dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2019.02.25.]:

Szkolenie zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca pozwalał przerywać i zadawać w pytania. Wiedza osoby szkolącej ogromna.

 

Kierownik Administracyjny / Dom Kultury [2019.02.25.]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze prowadzone. Prowadzący bardzo komunikatywny i dobrze przygotowany. Materiały szkoleniowe doskonale przygotowane i przydatne w późniejszym czasie.

 

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2019.02.25.]:

Szkolenie bardzo interesujące. Jasny i prosty przekaz informacji z zastosowanie pomocnych przykładów. Prowadzący posiada ogromną wiedzę. Materiały szkoleniowe również doskonałe.

 

Podinspektor / Starostwo Powiatowe  [2019.02.05.]:

Szkolenie przygotowane doskonale pod względem materiałów oraz organizacji. Wykładowca posiada ogromną wiedzę merytoryczną i praktyczną, dodatkowym jego atutem jest umiejętne przekazanie wiedzy.

 

Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2019.02.05.]:

Wykładowca to bardzo kompetentna osoba o szerokiej wiedzy praktycznej jak i merytorycznej. Na szkoleniu panowała bardzo miła i sympatyczna atmosfera.

 

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych  [2019.02.05.]:

Szkolenie w całości przygotowane w pełni profesjonalnie. Materiały szkoleniowe przydatne w razie jakichś problemów. Duża wiedza wykładowcy i umiejętność jej przekazywania.

 

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2019.02.05.]:

Prowadzący szkolenie posiada niesamowitą wiedzę w zakresie zamówień publicznych zarówno praktyczną jak i merytoryczną. Całość szkolenia przygotowana perfekcyjnie.

 

Kierownik / Prokuratura Okręgowa [2019.02.05.]:

Duża wiedza wykładowcy. Przyjazny sposób komunikacji wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Dobre przydatne materiały szkoleniowe.

 

Informatyk / Powiatowy Urząd Pracy [2019.02.05.]:

Szkoleniowiec przeprowadził szkolenie w sposób profesjonalny i wyczerpał tematykę absolutnie w każdym detalu. Odpowiadał również na wszystkie nasze pytania.

 

Dyrektor / Zarząd Dróg Powiatowych  [2019.02.05.]:

Prowadzący posiada wielką wiedzę merytoryczną oraz praktyczną. Jego przykłady można dostosować do swoich życiowych sytuacji w pracy. Wiedzę szkoleniowiec przekazał w sposób przystępny i łatwy do zapamiętania.

 

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych  [2019.02.05.]:

Szkolenie merytorycznie na temat. Duża wiedza wykładowcy i umiejętność jej przekazywania. Wszystko odbyło się z harmonogramem oraz wszystkie tematy zostały wyczerpane.

 

Broker Ubezpieczeniowy / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Szkolenie przybliżyło zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w bieżącym roku, z dość szerokim omówieniem dotychczasowego orzecznictwa.

 

Broker Ubezpieczeniowy / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Przystępny i merytoryczny sposób prowadzenia zajęć z częstymi odniesieniami do praktyki.

 

Specjalista / Zarząd Infrastruktury [2019.01.30-02.01.]:

Przydatne i potrzebne informacje przekazane w ciekawy sposób.

 

Specjalista ds. Kadr i Płac / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Świetne przygotowanie wykładowcy. Profesjonalna organizacja.

 

Specjalista / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Ciekawe szkolenie pozwalające rozszerzyć i pogłębić wiedzę. Przedstawione w bardzo przystępny sposób.

 

Specjalista ds. Techniczno – Organizacyjnych / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Bardzo przydatne szkolenie, duża dawka praktycznej wiedzy. Wykładowcy najwyższej klasy, z dużą umiejętnością przekazywania wiedzy. Organizatorzy przemili, zapewniający obsługę i komfort szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

 

Starszy Referent / Zarząd Infrastruktury  [2019.01.30-02.01.]:

Fajna lokalizacja, obsługa ze strony organizatora na piątkę: czujni i aktywni. Wykładowcy na medal.

 

Samodzielny Referent / Zarząd Infrastruktury  [2019.01.30-02.01.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.01.22.]:

Szkolenie pozwoliło na poszerzenie wiedzy. Wiedza wykładowcy przekazana została w sposób konkretny i łatwy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.22.]:

Szkolenie ciekawe, prowadzone z entuzjazmem. Wskazanie nowych orzeczeń i interpretacji dotyczących zamówień publicznych.

 

Główny Księgowy / Uczelnia Wyższa [2019.01.22.]:

Szkolenie bardzo precyzyjne i na temat. Bardzo dobra znajomość tematu przez wykładowcę.

 

Podinspektor / Urząd Gminy [2019.01.22.]:

Wykładowca bardzo merytorycznie przygotowany do szkolenia.

 

Inspektor / Gmina  [2019.01.22.]:

Bardzo dobry prowadzący. Duża ilość bardzo cennych wiadomości.

 

Inspektor / Gmina [2019.01.22.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Wykładowca z dużą wiedzą przede wszystkim praktyczną.

 

Dyrektor / Sąd Rejonowy [2019.01.22.]:

Szkolenie pozwoliło na odświeżenie wiadomości. Zwrócono uwagę na istotne zmiany, które ostatnio zostały wprowadzone.

 

Specjalista ds. zamówień Publicznych / Urząd Miejski [2019.01.22.]:

Szkolenie jak zawsze bardzo przydatne.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.14.]:

Szkolenie pod każdym względem jest prowadzone profesjonalnie.

 

Inspektor / Gmina [2018.12.14.]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Sposób przekazywania informacji przez prowadzącego jest bardzo przystępny.

 

Zastępca Dyrektora / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.12.14.]:

Bardzo trafny sposób przekazywania wiedzy poparty praktycznymi przykładami pozwalającymi na zagłębienie problemu i wymianie doświadczeń.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.14.]:

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Szkolący popiera przepisy konkretnymi przykładami z życia. Daje konkretną receptę na dany problem.

 

Inspektor / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.12.14.]:

Łatwy i przejrzysty przekaz informacji. Przydatny dialog w trakcie szkolenia pomiędzy uczestnikami a szkolącym, który udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.12.14.]:

Szkolenie usystematyzowało i wzbogaciło dotychczasową wiedzę.

 

Pomoc Administracyjna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.12.14.]:

Szkolenie okazało się bardzo przydatne w mojej pracy. W dużym stopniu rozwinęło moje umiejętności, mogłam zapoznać się z nowymi faktami, które będę mogła wykorzystać w pracy.

 

Dyrektor / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.12.14.]:

Przekazano bardzo przydatne wskazówki, co do poszczególnych elementów prawa zamówień publicznych.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Przydatne szkolenie nie tylko dla poczatkujących, systematyzujące wiedzę.

 

Referent biurowy / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie idealne dla początkujących, pomaga zrozumieć podstawy zamówień publicznych. Dużo przykładów z życia, pomagających zrozumieć temat.

 

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.12.04-05.]:

Szkolnie poszerzające wiedzę.

 

Samodzielny referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.12.04-05.]:

Szkolenie bardzo profesjonalne.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.04-05.]:

Profesjonalny wykładowca, dużo przykładów praktycznych, jestem w pełni zadowolona ze szkolenia.

 

Specjalista / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Ciekawy program, merytoryczny wykładowca.

 

Inspektor / Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych [2018.12.04-05.]:

Wykładowca przekazuje informacje bardzo zrozumiałym językiem, sala i organizacja również bardzo dobra.

 

Kierownik / Centrum Zdrowia [2018.12.04-05.]:

Informacje przedstawione są w bardzo przyjazny sposób. Materiały bardzo przydatne.

 

Specjalista / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie prowadzenie przez osobę kompetentną. Dużo przykładów z życia, zrozumiale przedstawione zagadnienia.

 

Referent / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Porusza istotne zagadnienia i wątpliwości w temacie zamówień publicznych.

 

Specjalista / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie bardzo pomocne, prowadzący przekazuje informacje w zrozumiały sposób.

 

Pomoc administracyjna / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Bardzo szeroki zakres wykładanego materiału, możliwość dyskusji z prowadzącym.

 

Starszy specjalista / Urząd Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób szczegółowy i przystępny.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.10.23.]:

Informacje przydatne, przekazywane w prosty sposób. Temat omówiony został na przykładach.

 

Pracownik ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta i Gminy  [2018.10.23.]:

Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego, poparta własnymi przykładami, co łatwo pozostaje w pamięci. Szkolenie nie w formie standardowego wykładu.

 

Inspektor / Zespół Opieki Zdrowotnej [2018.10.23.]:

Bardzo konkretny wykładowca posiadający dużą wiedzę.

 

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.10.23.]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane, na aktualnym stanie prawnym z licznymi przykładami.

 

Kierownik / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Szkolenie prowadzone w sposób jasny i wyczerpujący.

 

Samodzielny Referent / Uczelnia Wyższa [2018.10.23.]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Dużo przydatnych informacji.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.10.23.]:

Przydatne wskazówki i informacje dotyczące zamówień publicznych. Była możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.

 

Zastępca Dyrektora / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.23.]:

Konkretne szkolenie z szerokim zakresem omawianych zagadnień.

 

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Bardzo przydatne szkolenie, naprowadzające do pracy po zmianach prawnych.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Podano dużo cennych informacji i różnych podejść do zamówień.

 

Starszy Inspektor / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.10.11.]:

Szkolenie rzeczowe, merytoryczne i zwięzłe. Podane konkretne informacje.

 

Specjalista / Centrum Doskonalenia Nauczycieli  [2018.10.11.]:

Przydatne informacje przedstawione w ciekawy sposób.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.11.]:

Prowadzący udzielał bardzo wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Prowadzący przekazał wiedzę teoretyczną potwierdzając ją praktycznymi przykładami.

 

Sekretarz / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.10.11.]:

Bardzo dobre szkolenie ze świetnym wykładowcą.

 

Podinspektor / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.11.]:

Szkolenie przygotowano rzetelnie. Temat został omówiony szczegółowo i w jasny oraz przystępny sposób.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Szkolenie w pełni wyjaśniło omawiany temat.

 

Referent / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Ciekawy program szkolenia. Wykładowca omawia problemy w sposób przejrzysty i pewny.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Bardzo dobra organizacja i wykładowca. Wszystko na 5.

Mapa  [recaptcha]

  Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I WSKAZANIE PIERWSZYCH BŁĘDÓW I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W TYM ZAKRESIE.

  Uwaga: Każdy uczestnik otrzyma jako materiał szkoleniowy m.in. ujednolicony tekst ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w wersji książkowej

  ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

  ZAKRES SZKOLENIA:

  Wprowadzenie. Definicje ustawowe i reguły. Progi stosowania ustawy PZP.
  Przygotowanie do prowadzenia postępowania:
  a) plan zamówień,
  b) szacowanie wartości zamówienia,
  c) opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia,
  • sposób sporządzania opisu,
  • opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia,
  • wizja lokalna,
  • zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań,
  • przedmiotowe środki dowodowe.
  d) nowe zasady wyznaczania centralnego zamawiającego i jednostek prowadzących postępowanie;
  e) nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego;
  f) wzorcowe zapisy regulaminów wewnętrznych zamawiającego;
  g) elektroniczne środki komunikacji.
  SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego poniżej i powyżej progów UE – wzorcowe zapisy:
  zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne; miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ; wyjaśnianie treści SWZ; zmiana treści SWZ i jej konsekwencje: konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu; ryzyko unieważnienia; postępowania; możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia.
  Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  sposób przedstawiania informacji o terminie związania ofertą w SWZ; wymagania dotyczące wadium, jego forma, zwrot i zatrzymywanie; termin związania ofertą a moment wyboru oferty najkorzystniejszej.
  Ocena ofert: kryteria oceny ofert i ich wagi; sposób i skutek oceny ofert; przedmiotowe środki dowodowe a kryteria oceny ofert; negocjacje w celu ulepszenia ofert w trybie podstawowym w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne.
  Kwalifikacja podmiotowa:
  podstawy wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym; warunki udziału w postępowaniu; wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; udostępnianie zasobów; oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a podmiotowe środki dowodowe; odwrócona kolejność oceny ofert w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne; ocena podmiotowa podwykonawców.
  Projektowane postanowienia umowy:
  forma umowy w sprawie zamówienia publicznego; klauzule zabronione, ograniczenia swobody zamawiającego i obligatoryjne postanowienia umowne; obligatoryjna waloryzacja umów; zabezpieczenie należytego wykonania umowy; zasady realizacji umowy; możliwość dokonywania zmian zawartych umów; ustawowe prawo odstąpienia od umowy; pozasądowe rozwiązywanie sporów; ogłoszenie o wykonaniu umowy; raport z realizacji zamówienia; rola podwykonawcy; wzorcowe zapisy umów wynikające z nowej ustawy PZP.
  Unieważnienie postępowania:
  nowe przesłanki; obowiązek informowania wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowaniach; dochodzenie przez Wykonawców kosztów przygotowania oferty.
  Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  odwołanie; skarga do sądu; skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
  Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  Uczestnicy:

  Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników działów zamówień publicznych,
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • kierowników jednostek,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

  Metodologia:

  Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  Informacje dodatkowe:

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, przerwy kawowe.

  Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

  W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192.

  Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

  Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

  Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

   [recaptcha]
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
   Pokaż pełną treść zgody

   Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

   Skopiuj link do tego szkolenia
   1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average 5,00 out of 5)
   Loading...

   Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

   Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

   Nowości na forum

   Statystyki forum:

   Liczba użytkowników: 91024
   Liczba postów: 146949
   Liczba tematów: 18894

   Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

   Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

   infolinia szkoleniowa 801 889 888