NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne w 2021 roku od podstaw – Warszawa 2021-09-16 do 2021-09-17

Temat: Zamówienia publiczne w 2021 roku od podstaw. Od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.
Trener: mec. Łukasz Mackiewicz
Data rozpoczęcia: 2021-09-16
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KOCHTEX, al. Jerozolimskie 81, godz. 9:30-15:30
Cena: 990,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 1220,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz – radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz KIO. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

Kierownik / Instytut Biologii Ssaków  [2020.07.16-17.]:

Szkolenie zostało przygotowane bardzo profesjonalnie. Materiały przemyślane bardzo starannie.

 

Inspektor / Urząd Gminy  [2020.07.16-17.]:

Przekaz informacji i atmosfera na 6!

 

Nadleśniczy / Nadleśnictwo  [2020.07.16-17.]:

Bardzo dobrze przekazywane najważniejsze aspekty i zagadnienia tematu szkolenia.

 

Specjalista / Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  [2020.07.16-17.]:

Szkolenie merytoryczne. Prowadzący dobrze przygotowany i komunikatywny.

 

Kierownik / Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  [2020.07.16-17.]:

Konkretne i praktyczne zagadnienia omówione w jasny i przystępny sposób.

 

Główny Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg  [2020.07.16-17.]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Jestem bardzo zadowolona.

 

Samodzielny Referent / Wojskowy Ośrodek Gospodarczy  [2020.07.16-17.]:

Wykładowca jasno i konkretnie przekazuje informacje dotyczące zagadnień PZP.

 

Pomoc administracyjna / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  [2020.07.16-17.]:

Szkolenie na wysokim poziomie. Materiał przekazywany w przyjemny i zrozumiały sposób przez prowadzącego.

 

Starszy Specjalista / Politechnika Białostocka  [2020.07.16-17.]:

Szkolenie prowadzone bardzo merytorycznie. Wiedza przydatna, usystematyzowana i ciekawa.

 

Kierownik Referatu  / Gmina  [2020.02.19.]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Będzie przydatne w mojej pracy.

 

Starszy Inspektor  / Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny [2020.02.19.]:

Profesjonalizm. Znajomość realiów.

 

Podinspektor / Związek Komunalny Gmin  [2020.02.19.]:  

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie.

 

Podinspektor  / Urząd Gminy  [2020.02.19.]:

Szkolenie merytorycznie i organizacyjnie oceniam pozytywnie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze przygotowane. Całość szkolenia bardzo dobra.

 

Specjalista ds. zamówień publicznych  / Urząd Miejski  [2020.02.19.]:

Szkolenie organizacyjnie bardzo dobre. Duży profesjonalizm wykładowcy.

 

Kierownik Administracji / Dom Pomocy Społecznej  [2020.02.19.]:

Szkolenie spełniło moje  oczekiwania.

 

Podinspektor ds. zamówień publicznych  / Urząd Gminy  [2020.02.19.]:

Szkolenie bardzo przydatne i praktyczne.

 

Kierownik / Urząd Miejski  [2020.02.19.]:

Bardzo profesjonalne i przydatne. Wykład na wysokim poziomie.

 

Naczelnik / Centrum Projektów Europejskich [2020.02.26-27.]:

Szkolenie bardzo konkretne, dobre tempo pracy, dobre materiały.

 

Starszy Inspektor / Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

[2020.02.26-27.]:

Szkolenie bardzo dobre. Prowadzący profesjonalnie przygotowany.

 

Starszy Inspektor / Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

[2020.02.26-27.]:

Szkolenie na wysokim poziomie, prowadzone w sposób zrozumiały. Poparte zarówno szeroką wiedzą jak i doświadczeniami.

 

Główny Specjalista / Centrum Projektów Europejskich [2020.02.26-27.]:

Dobrze zorganizowany materiał, dobrze zaplanowany w czasie. Bardzo dobry wykładowca, jasno przekazuje treści w interesujący sposób.

 

Administrator Biura  / Centrum Projektów Europejskich [2020.02.26-27.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Doświadczenie prowadzącego oraz sposób przekazu przez niego informacji na bardzo wysokim poziomie.

 

Starszy Inspektor / Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

[2020.02.26-27.]:

Szkolenie na wysokim poziomie. Bardzo dobre przekazanie informacji.

 

Kierownik / Instytucja Centralna [2020.02.26-27.]:

Szkolenie świetne, przystępnie przekazane najważniejsze zmiany Pzp, wykładowca konkretny. Szkolenie zrealizowane zgodnie z programem szkolenia.

 

Główny specjalista  / Centrum Projektów Europejskich [2020.02.26-27.]:

Jest to jedyne szkolenie z Pzp, które utrzymuje moją uwagę przez prawie 100% czasu i kwestii szkolenia – wyłącznie dzięki umiejętności przekazywania wiedzy przez trenera.

 

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [2020.02.26-27.]:

Szkolenie pełne niezbędnych informacji. Wykładowca przygotowany, kontaktowy, potrafiący w sposób przystępny przekazać swoją wiedzę.

 

Kierownik / Instytucja Centralna [2020.02.26-27.]:

Szkolenie świetne, przystępnie przekazane najważniejsze zmiany Pzp, wykładowca konkretny. Szkolenie zrealizowane zgodnie z programem szkolenia.

 

Ekspert / Instytucja Centralna [2020.02.26-27.]:

Dobre tempo i struktura szkolenia. Bardzo dobry bilans pomiędzy wykładnią teorii i omówieniem przykładów.

 

Naczelnik / Instytucja Centralna [2020.02.26-27.]:

Szkolenie dostosowane adekwatnie tematyką do norm czasowych. Prowadzone w dobrym tempie w ciekawy sposób. Informacje przekazywane jasno, precyzyjnie i wyczerpująco.

 

Inspektor  / Centralny Zarząd Służby Więziennej [2020.02.26-27.]:

Szkolenie z punktu widzenia osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi bardzo przydatne.

Temat został omówiony w sposób przystępny. Prowadzący dysponuje dużą wiedzą w tym zakresie i potrafi przekazać ją w sposób zrozumiały i przystępny.

 

Specjalista ds. zamówień publicznych / Szpital Uniwersytecki   [2020.02.24-25.]:

Szkolenie jest prowadzone w sposób przystępny. Prowadzący cechuje się dużą wiedzą z zakresu zamówień publicznych.

 

Referent / Starostwo Powiatowe [2020.02.24-25.]:

Wykładowca prowadzący szkolenie z bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem. Zastosowanie wiedzy praktycznej.

 

Kierownik / Starostwo Powiatowe    [2020.02.24-25.]:

Bardzo merytoryczne szkolenie, dużo przykładów, ciekawa forma.

 

Kierownik Sekcji / Powiatowy Urząd Pracy   [2020.02.24-25.]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy z zamówieniami. Wyjaśnia dużo zagadnień z treści nowej ustawy.

 

Inspektor / Urząd Marszałkowski [2020.02.24-25.]:

Bardzo przydatne w pracy.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2020.02.19-21.]:

Wiedza i sposób przekazania wiedzy na najwyższym poziomie.

 

Radca prawny / Narodowy Instytut Onkologii  [2020.02.19-21.]:

Szkolenie prowadzone bardzo merytorycznie, wiedza przekazana w sposób przystępny.

 

Inspektor / Instytucja Samorządowa [2020.02.19-21.]:

Szkolenie przygotowane merytorycznie i organizacyjnie na najwyższym poziomie.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2020.02.19-21.]:

Bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Wszystko na najwyższym poziomie, bardzo przystępny sposób przekazywania informacji.

 

Z-ca Naczelnika / Urząd Miasta [2020.02.19-21.]:

Wykładowca bardzo przystępnie prowadzi wykłady na łatwość przekazywania informacji. Rzeczowo i ciekawie.

 

Specjalista / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownicze [2020.02.19-21.]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wszystko zorganizowane bardzo dobrze.

 

Specjalista  / Powiatowy Urząd Pracy [2020.02.19-21.]:

Pełen profesjonalizm. Wykładowca sposób organizacji szkolenia na najwyższym poziomie.

 

Referendarz / Polskie Linie Kolejowe  [2020.02.19-21.]:

Szkolenie było bardzo pomocne dla osób zaawansowanych. Informacji bardzo dużo, przedstawione w sposób jasny i rzetelny. Bardzo dużo przykładów praktycznych, co było zdecydowanie plusem szkolenia.

 

Główny specjalista / Gmina Miejska [2020.02.19-21.]:

Bardzo dobry przekaz informacji, ciekawy sposób prowadzenia. Bardzo interesująca część warsztatowa. Bardzo wysoki poziom przygotowania prowadzącego.

 

Kierownik /  Gmina Miejska [2020.02.19-21.]:

Szkolenie zostało profesjonalnie zorganizowane. Tematyka szkolenia została przedstawiona w sposób przystępny z uwzględnieniem aspektów praktycznych.

 

Kierownik / Oddział Straży Granicznej  [2019.11.20-22.]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

 

Specjalista / Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  [2019.11.20-22.]:

Szkolenie było bardzo profesjonalne. Prowadzący potrafi mimo trudnej tematyki skupić uwagę przez cały czas trwania zajęć.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski  [2019.11.20-22.]:

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

 

Specjalista / Instytut [2019.11.20-22.]:

Szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny. Wykładowca podał wiele przykładów, błędów popełnianych przez zamawiających w prowadzonych postępowaniach oraz sposób ich unikania.

 

Starszy Specjalista – Inspektor Nadzoru/ Oddział Straży Granicznej   [2019.11.20-22.]:

Dobra wiedza praktyczna Wykładowcy a nie tylko teoretyczna oraz obsługa organizatora. Całość na 5+.

 

Referent Prawny / Jednostka Wojskowa   [2019.11.20-22.]:

Bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Duża wartość merytoryczna.

 

Asystent ds. handlowych/ Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo   [2019.11.20-22.]:

Szkolnie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Przekazane informacje będą przydatne w wykonywanej pracy.

 

Kierownik Działu / Instytut [2019.11.20-22.]:

Szkolenie niesłychanie przydatne. Pierwsze szkolenie 3 dniowe, na którym nie opuściłem nawet 1 minuty zajęć.

 

Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych  [2019.10.29-30.]: 

Szkolenie prowadzone przez trenera, który posiada ogromne doświadczenie i wiedzę. Zrozumiale przekazuje wiedzę. Materiały szkoleniowe świetnie przygotowane. Polecam.

 

Specjalista / Straż Graniczna  [2019.10.29-30.]: 

Szkolenie przeprowadzone w sposób merytoryczny i ciekawy, wyjaśniające wiele nurtujących problemów.

 

Główny Specjalista / Zarząd Dróg Zieleni i Transportu  [2019.10.29-30.]: 

Praktyczne i dobrze przygotowane. Zawierało niezbędne informacje dotyczące nowelizacji.

 

Instruktor  / Zakład Karny  [2019.10.29-30.]: 

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Ogrom informacji przekazany uczestnikom w zrozumiały sposób.

 

Specjalista / Straż Graniczna  [2019.10.29-30.]: 

Szkolenie zaktualizowało moją wiedzę w zakresie PZP. Fachowa analiza porównania aktualnych i nowych przepisów.

 

Inspektor / Urząd Miasta  [2019.10.29-30.]: 

Szkolenie bardzo przydatne. Wszystko zorganizowane perfekcyjnie, trener z największymi kompetencjami i umiejętnościami przekazywania wiedzy. Doskonała opieka przedstawiciela „Nowych Przetargów”.

 

Inspektor / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  [2019.10.29-30.]: 

Szkolenie interesujące i treściwe. Wykładowca bardzo dobrze zorientowany w rynku zamówień publicznych.

 

Inspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  [2019.10.29-30.]: 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez osobę bardzo dobrze przygotowaną. Szkolenie usystematyzowało wiedzę z zamówień publicznych.

 

Dyrektor / Dom Pomocy Społecznej  [2019.10.9-10.]:

Szkolenie wyczerpujące, solidne, rzetelne.

 

Główny Specjalista / Wyższy Urząd Górniczy  [2019.10.9-10.]:

Pełen profesjonalizm Wykładowcy. Szkolenie na wysokim poziomie.

 

Naczelnik / Zarząd Dróg Wojewódzkich   [2019.10.9-10.]:

Szkolenie super przeprowadzone, bardzo przydatne. Polecam.

 

Dyrektor / Dom Pomocy Społecznej  [2019.10.9-10.]:

Szkolenie wyczerpujące, solidne, rzetelne.

 

Specjalista / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  [2019.10.9-10.]:

Bardzo klarownie i czytelnie przedstawione zagadnienia PZP. Prowadzący sprawnie przeprowadza przez kolejne punkty programu szkolenia.

 

Z-ca Kierownika Działu / Zakład Karny  [2019.10.9-10.]:

Szkolenie pod kątem merytorycznym na wysokim poziomie. Prowadzący przygotowany, otwarty, przekazujący informacje w sposób łatwy i przystępny.

 

Stażysta / Sąd Rejonowy  [2019.10.9-10.]:

Szkolenie ciekawe, merytorycznie poprawne. Wykładowca prowadził wykład ciekawie i aktywnie.

 

Asystent  / Sąd Rejonowy [2019.10.9-10.]:

Bardzo owocne szkolenie. Informacje podane w sposób przystępny i jasny.

 

Koordynator / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2019.10.02.]:

Szkolenie bardzo praktyczne. Prowadzący wyjaśniał zagadnienia w sposób czytelny i przejrzysty i z zastosowaniem wielu przykładów z praktyki. W mojej ocenie bardzo przystępna forma przekazu dużej ilości materiałów.

 

Specjalista / Towarzystwo Budownictwa Społecznego  [2019.10.9-10.]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, ciekawy.

 

Kierownik / Inwestycyjna Spółka Komunalna [2019.10.9-10.]:

Bardzo dobre kompendium wiedzy, mnóstwo informacji i wyjaśnień.

 

Urzędnik / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  [2019.10.9-10.]:

Sporo informacji kluczowych dla zrozumienia istoty zamówień publicznych. Dużo przykładów ilustrujących i ułatwiających zrozumienie.

 

Rzecznik Prasowy / Towarzystwo Budownictwa Społecznego  [2019.10.9-10.]:

Szkolenie rzetelne, merytoryczne, dobrze przygotowane, ciekawie poprowadzone.

 

Podinspektor  / Urząd Miasta [2019.10.9-10.]:

Bardzo przejrzysty sposób przedstawienia zastosowania przepisów w praktyce. Praktyczne, konstruktywne, zrozumiałe.

 

Specjalista / SPZOZ  [2019.10.9-10.]:

Bardzo ciekawie prowadzony wykład, przejrzyste materiały.

 

Podinspektor / GMOPS   [2019.10.9-10.]:

Szkolenie przydatne na zajmowanym stanowisku. Prowadzący bardzo czytelnie przedstawiał informacje oraz odzwierciedlał je w rzeczywistości.

 

Starszy Referent  / Szpital   [2019.10.9-10.]:

Szkolenie bardzo dobrze prowadzone przez wykładowcę. Rzetelnie podaje bardzo dobre przejrzyste przykłady z zamówień publicznych.

 

Kierownik Działu Logistyki / Firma prywatna  [2019.09.23-24.]:

Szkolenie merytoryczne, dobrze zorganizowane. Profesjonalny Wykładowca – sposób prowadzenia szkolenia bardzo przystępny.

 

Sekretarz / Firma Urząd Miasta i Gminy  [2019.09.23-24.]:

Szkolenie bardzo profesjonalnie zorganizowane i poprowadzone. Bardzo intensywnie spędzony czas.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2019.09.23-24.]:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Ogromna ilość wiedzy została przekazana w sposób zrozumiały i ciekawy dla uczestników szkolenia.

 

Podinspektor ds. inwestycji  / Urząd Miejski [2019.09.23-24.]:

Szkoleniowiec doskonale przygotowany, rzeczowy, konkretny, opiera się na przykładach. Wszelkie wątpliwości dotyczące zamówień publicznych na szkoleniu zostały rozwiane.

 

Kierownik / Urząd Miejski [2019.09.23-24.]:

Bardzo duża dawka informacji. Prowadzący posiada ogromną wiedzę którą chętnie się dzieli.

 

Inspektor / Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji [2019.09.23-24.]:  

Szkolenie bardzo profesjonalnie i ciekawie przeprowadzone. Jasny i zrozumiały przekaz rozumienia i stosowania ustawy PZP.

 

Kierownik Sekcji Logistyki Zaopatrzenia / Firma prywatna  [2019.09.23-24.]:

Profesjonalne omówienie procesu tworzenia postępowania przetargowego. Konkretne przykłady do ustawy.

 

Inspektor/ Urząd Miasta  [2019.09.23-24.]:

Duża wiedza przekazana w bardzo przystępny sposób. Ciekawe studium przypadków.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Powiatowy Urząd Pracy  [2019.08.27-28.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wszystkie informacje przekazywane podczas szkolenia będą bardzo przydatne.

 

Kierownik Gospodarczy / Zespół Szkół Technicznych [2019.08.27-28.]:

Szkolenie było przeprowadzone w sposób właściwy. Prowadzący posiada wiedzę merytoryczną, którą potrafi przekazywać. Odpowiedział wyczerpująco na postawione mu pytania.

 

Pomoc Administracyjna / Starostwo Powiatowe [2019.08.27-28.]:

Bardzo przydatne szkolenie, wykładowca dobrze przygotowany merytorycznie. Przekazywał informacje w sposób łatwy i przystępny.

 

Starszy Specjalista / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  [2019.08.27-28.]:

Rzetelne przekazanie wiedzy przez prowadzącego znacznie poprawia jakość wykonywanych obowiązków w codziennej pracy. Szkolenie usystematyzowało posiadane informacje.

 

Główny Księgowy / Zespół Szkół Technicznych [2019.08.27-28.]:

Bardzo trudny materiał, który Pan wykładowca przedstawił w przejrzysty sposób.

 

Stanowisko Administracyjne / Firma prywatna  [2019.07.18-19.]:

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, które było zorganizowane na wysokim poziomie. Wykłady opierały się na praktycznych wiadomościach z życia.

 

Kierownik Działu Wsparcia i Analiz / Poczta Polska [2019.07.18-19.]:

Bardzo wysoka jakość organizacji szkolenia przez organizatorów. Na szkoleniu panowała miła atmosfera. Prowadzący doskonale przygotowany merytorycznie.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [2019.07.18-19.]:

Szkolenie dostosowane dla osób z dużym doświadczeniem, jak również dla osób z mniejszym doświadczeniem w pracy z zamówieniami publicznymi. Wiedza przekazana na szkoleniu w sposób prosty i zrozumiały.

 

Radca Prawny / Firma prywatna  [2019.07.18-19.]:

Szkolenie jest bardzo praktyczne, poprzez to także bardzo ciekawe. Prowadzący prowadził wykład w fajnej i interesującej formie, co sprawia, że czas szkolenia nie wiadomo kiedy uciekł.

 

Starszy Specjalista / Mazowiecki Instytut Kultury  [2019.07.18-19.]:

Szkolenie doskonale przygotowane od strony merytorycznej. Otrzymaliśmy zróżnicowane przykłady, szkolenie przeprowadzone zgodnie z załączonym harmonogramem. Całość szkolenia klarowna i zrozumiała.

 

Starszy Referent / Szpital Ogólny  [2019.06.27-28.]:

Szkolenie zawierało wiele przydatnych informacji do pracy z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzący szkolenie to bardzo komunikatywna osoba.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Szpital Wojewódzki   [2019.06.27-28.]:

Szkolenie bardzo przydatne pod kątem rozwiązywania problemów w postępowaniach zamówień publicznych. Aktualizacja wiedzy i możliwości odnoszenia się na przykład do stanowiska KIO.

 

Inspektor / Urząd Marszałkowski Województwa  [2019.06.27-28.]:

Szkolenie poprowadził bardzo profesjonalny wykładowca, posiadający szeroką wiedzę w dziedzinie prawa zamówień publicznych, którą potrafi poprzeć przykładami.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony [2019.06.27-28.]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Szkolenie prowadził bardzo dobry wykładowca. Na szkoleniu otrzymaliśmy dużo przykładów tłumaczących różne zagadnienia.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych /Uczelnia Wyższa [2019.06.27-28.]:

Szkolenie zawierało bardzo rzeczowe i przydatne informacje z zakresu ustawy o prawie zamówień publicznych. Wiedza, wiadomości, bardzo jasne i dokładnie przekazane.

 

Inspektor / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny [2019.06.5-6.]:

Szkolenie z pewnością bardzo udane. Ogrom wiedzy i nowych informacji praktycznych zostało przekazane w przystępny sposób i łatwy do zapamiętania dla uczestnika szkolenia.

 

Specjalista / Wojewódzki Urząd Pracy [2019.06.5-6.]:

Bardzo wysoka jakość szkolenia, pełen profesjonalizm prowadzącego. Szkolenie na najwyższym poziomie merytorycznym. Dodatkowy atut to praktyczne przykłady z życia i pracy z zamówieniami publicznymi.

 

Kierownik Działu / Firma prywatna [2019.06.5-6.]:

Szkolenie w mojej ocenie bardzo dobrze przygotowane. Wykładowca posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną, przekazana przez niego wiedza pozwala przygotować uczestników szkolenia do bardzo dobrego stosowania procedur ustawy prawa zamówień publicznych.

 

Główny Księgowy / Szkoła podstawowa [2019.05.20-21.]:

Szkolenie bardzo wyczerpujące pod względem tematyki szkolenia. Wykładowca bardzo dobrze przekazał najważniejsze aspekty tematyki. Każde zapytanie otrzymywało wyczerpującą odpowiedź.

 

Inspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2019.05.20-21.]:

Szkolenie prowadził wykładowca z dużą wiedzą merytoryczną. W bardzo jasny i zrozumiały sposób przekazywał wiedzę.

 

Technik Prac Biurowych / Urząd Gminy [2019.05.20-21.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, zawierało merytoryczne informacje z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzący z ogromną wiedzą i umiejętnościami przekazania swoje wiedzy innym.

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy [2019.05.20-21.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Wiedza przekazywana bardzo obrazowo i szczegółowo. Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia duży plus.

 

Kierownik ds. Technicznych i Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.04.25-26.]:

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z załączonym harmonogramem. Prowadzone konkretnie i rzeczowo. Prowadzący – doskonały specjalista w dziedzinie zamówień publicznych.

 

Inspektor ds. Pracowniczych / Urząd Gminy [2019.04.25-26]:

Szkolenie prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Prowadzący podawał wiele praktycznych przykładów z życia. Szkolenie bardzo merytoryczne.

 

Główny Księgowy / Biuro Rozwoju   [2019.04.25-26.]:

Szkolenie zostało profesjonalnie przygotowane. Zakres szkolenia wyczerpujący i w pełni zrealizowany. Prowadzący to fachowiec w zakresie zamówień publicznych.

 

Inspektor / Miejski Ośrodek Polityki Społecznej [2019.04.25-26]:

Szkolenie było profesjonalnie zorganizowane. Otrzymałam duży zasób wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, który przekazał doskonały prowadzący.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2019.04.25-26.]:

Bardzo dobry poziom szkolenia. Sposób prowadzenia szkolenia oraz przygotowanie wykładowcy z zakresu tematycznego szkolenia doskonałe. Szkolenie godne polecenia.

 

Starszy Inspektor / Prokuratura Okręgowa [2019.04.25-26.]:

Szkolenie i informacje niezmiernie istotne. Szkolenie prowadzone w sposób bardzo przystępny i można w ten sposób wiele informacji łatwo przyswoić i wykorzystać zdobytą na szkoleniu wiedzę w późniejszej pracy zawodowej.

 

Starszy Specjalista / Urząd Wojewódzki [2019.04.25-26.]:

Szkolenie intensywne przez 2 dni. Informacje przekazane na szkoleniu bardzo przydatne do pracy z zamówieniami publicznymi. Dużo praktycznych przykładów do wykorzystania.

 

Naczelnik / Instytucja Centralna [2019.04.11-12.]:

Szkolenie zorganizowane na wysokim poziomie. Prowadzący w profesjonalny sposób przedstawił zakres tematyczny szkolenia.

 

Starszy Inspektor / Firma prywatna   [2019.04.11-12.]:

Szkolenie i jego tematyka bardzo przydatne w pracy zawodowej. Wszystko na szkoleniu było na wysokim poziomie. Bardzo miła atmosfera.

 

Inspektor / Firma prywatna   [2019.04.11-12]:

Szkole doskonale zorganizowane. Dynamiczne prowadzenie, świetne konkretne zagadnienia tematyczne. Dużym plusem możliwość zadawania pytań i odpowiedzi na konkretnych przykładach.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.03.21-22.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Wiedza i umiejętności prowadzącego gwarantują zdobycie informacji z zakresu zamówień publicznych w bardzo szerokim zakresie.

 

Specjalista ds. Budowlanych / Nadleśnictwo [2019.03.21-22.]:

Szkolenie przeprowadzono bardzo merytorycznie. Materiały szkoleniowe zostały bardzo dobrze przygotowane.

 

Kierownik Referatu / Urząd Miejski [2019.03.21-22.]:

Szkolenie jest szczegółowe. Dotyczy aktualnych problemów przy prowadzeniu zamówień publicznych.

 

Inspektor / Gmina [2019.03.21-22.]:

Szkolenie merytoryczne, poparte licznymi przykładami.

 

Inspektor / Firma prywatna [2019.03.21-22.]:

Wyjątkowo dobrze przeprowadzone szkolenie. Prowadzący bardzo zaangażowany, ciekawie opowiada. Jestem bardzo zadowolony.

 

Podinspektor / Gmina [2019.02.25-26.]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Duża ilość przydatnych informacji.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Szpital Kliniczny [2019.02.25-26.]:

Informacje przekazane przez osobę prowadzącą szkolenie bardzo jasno i rzetelnie przekazane. Wiadomości, zagadnienia są przedstawiane na przykładach.

 

Starszy Referent / Nadleśnictwo [2019.02.25-26.]:

Informacje przekazywane przez szkolącego jak najbardziej przydatne i aktualne. Materiały dopasowane do tematu szkolenia.

 

Specjalista ds. Ubezpieczenia / Firma prywatna [2019.02.25-26.]:

Ciekawe, dużo przykładów, omówieni i komentarzy.

 

Referent / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2019.02.25-26.]:

Szkolenie moim zdaniem bardzo dobrze przygotowane merytorycznie (dużo informacji).

 

Starszy Specjalista ds. Administracji / Firma prywatna [2019.02.25-26.]:

Szkolenie z konkretnymi informacjami. Kompetentny i rzeczowy wykładowca. Oczekiwania wobec tego szkolenia – w pełni zaspokojone.

 

Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń / Firma prywatna   [2019.02.25-26.]:

Bardzo merytoryczne szkolenie, duża wiedza wykładowcy przekazywana w bardzo przystępny sposób.

 

Referent / Urząd Gminy   [2019.02.25-26.]:

Na szkoleniu wykładowca przekazywał bardzo istotne informacje dotyczące przedstawionego tematu, w sposób merytoryczny. Dużo przykładów i wniosków z realnych postępowań.

 

Zastępca Kierownika / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [2019.03.18-19.]:

Jasne, przejrzyste przekazywanie informacji w sposób bardzo przyswajalny. Kompetentny prowadzący, sposób przekazywania wiedzy na wysokim poziomie.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2019.03.18-19.]:

Wysoki poziom merytoryczny, zrozumiałe przekazanie treści. Wykładowca bardzo przystępnie przedstawia temat.

 

Inspektor / Gmina [2019.03.18-19.]:

Konkretna wiedza. Wysoka jakość szkolenia.

 

Starszy Referent / Miejski Zarząd Nieruchomości [2019.03.18-19.]:

Bardzo dobre szkolenie pod kątem przydatności informacji. Świetny sposób przekazywania wiedzy. Nie było pytań zostawionych bez odpowiedzi.

 

Kierownik Działu / Miejska Biblioteka Publiczna [2019.03.18-19.]:

Konkretne, rzeczowe ze sporą ilością zagadnień praktycznych oraz interpretacji prawnych – ciekawe szkolenie. Godne polecenia.

 

Specjalista / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [2019.03.18-19.]:

Szkolenie bardzo przydatne w zakresie uzupełnienia wiedzy na zajmowanym stanowisku pracy. Wykładowca w sposób zrozumiały przekazuje wiedzę

 

Inspektor / Urząd Miasta [2019.03.18-19.]:

Szkolenie bardzo przydatne pod kątem merytorycznym. Wykładowca przytaczał ciekawe przypadki i poruszał istotne kwestie.

 

Inspektor / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [2019.03.18-19.]:

Bardzo dobre szkolenie pozwalające zdobyć ogólne informacje, ale niezwykle potrzebne. Ściśle i jasno przekazywana wiedza.

 

Zastępca Kierownika / Firma prywatna [2019.02.18-19.]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy. Zrozumiale omówiona tematyka szkolenia.

 

Referent / Urząd Gminy [2019.02.18-19.]:

Rzetelnie przekazane informacje. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący z dużą wiedzą praktyczną.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.02.18-19.]:

Wiele cennych informacji, ogromna wiedza wykładowcy. Przyjazna forma prowadzenia szkolenia. Materiały szkoleniowe to duża zaleta szkolenia.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół [2019.02.18-19.]:

Szkolenie bardzo dobre. Materiały szkoleniowe przydatne w pracy. Szkolenie w pełni wyczerpało tematykę z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Podinspektor / Zarząd Inwestycji Miejskich [2019.02.18-19.]:

Szkolenie systematyzujące wiedzę. Poszerzające nabytą wiedzę o nowe informację poparte wieloma przykładami z życia.

 

Specjalista ds. Technicznych / Zakład Administracji Budynków Komunalnych [2019.02.18-19.]:

Profesjonalnie przygotowane i prowadzone szkolenie. Prowadzący pomocny i odpowiadający na pytania i potrzeby uczestników.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Gmina [2019.03.14-15.]:

Szkolenie wyczerpujące temat. Przedmiotowe, zrozumiałe i poparte bieżącymi przykładami.

 

Starszy Inspektor ds. Administracyjnych / Szpital Kliniczny [2019.03.14-15.]:

Super! Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Przekazano bardzo dużo przydatnych informacji.

 

Referent ds. Technicznych / Firma prywatna [2019.03.14-15.]:

Wykładowca bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Dużo ciekawych informacji.

 

Referent ds. Administracyjno – Biurowych / Firma prywatna [2019.03.14-15.]:

Szkolenie ciekawe z dużą ilością przydatnych informacji odwołujących się do przykładów z życia.

 

Specjalista ds. Personalnych / Samodzielny Publiczny Zespół Opieki [2019.03.14-15.]:

Szkolenie wyczerpujące, zawierające istotne informacje. Kompetentna osoba szkoląca.

 

Główny Specjalista ds. Administracyjnych / Firma prywatna [2019.03.14-15.]:

Szkolenie merytoryczne poparte przykładami i wyrokami sądu. Wykładowca bardzo komunikatywny i sprawnie prowadzi szkolenie, posiadający bardzo duża wiedzę i doświadczenie. Profesjonalnie przygotowany.

 

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Szpital [2019.03.14-15.]:

Konkretnie i na temat. Wykładowca omawia temat bardzo precyzyjnie i zrozumiale.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.03.14-15.]:

Profesjonalne prowadzenie. Dużo przydatnych i praktycznych informacji.

 

Specjalista ds. Kadr / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2019.03.12.]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie i materiały. Duża wiedza wykładowcy.

 

Specjalista ds. Programów / Powiatowy Urząd Pracy [2019.03.11.]:

Bardzo rzeczowy i konkretny wykładowca. W sposób logiczny i przystępny przekazuje treści szkolenia. Dobra organizacja szkolenia.

 

Kierownik / Urząd Gminy [2019.03.11.]:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Zrozumiały język wykładowcy, treści przekazuje w sposób czytelny. Była możliwość zadawania dodatkowych pytań po każdym omówionym temacie.

 

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2019.03.11.]:

Wykładowca w ciekawy poglądowy sposób przekazywał wiedzę.

 

Specjalista ds. Programów / Powiatowy Urząd Pracy [2019.03.11.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny. Duża wiedza wykładowcy, jasno i dokładnie przekazywał informacje.

 

Główny Księgowy / Powiatowy Urząd Pracy [2019.03.11.]:

Dobra organizacja szkolenia oraz wysoki poziom merytoryczny.

 

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2019.03.11.]:

Szkolenie bardzo przydatne w przyszłej pracy. Kompetentny i komunikatywny wykładowca.

 

Prezes / Spółdzielnia Socjalna [2019.03.11.]:

Bardzo przydatne szkolenie. Wiele informacji nowych, o których nie wiedziałam.

 

Kierownik Projektu / Urząd Gminy [2019.03.11.]:

Wyczerpujące informacje. Zrozumiały język. Praktyczne definicje.

 

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2019.03.11.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne, profesjonalnie przeprowadzone.

 

Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.02.21-22.]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym oraz prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Prowadzący z dużą wiedzą w zakresie prawa zamówień publicznych.

 

Naczelnik Inwestycji / Urząd Gminy [2019.02.21-22.]:

Ciekawy i przystępny sposób prowadzenia szkolenia. Dużo przydatnych przykładów. Odniesienie do orzeczeń na plus.

 

Inspektor / Urząd Gminy i Miasta [2019.02.21-22.]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, czytelny przekaz informacji na konkretnych przykładach. Szkolenie przydatne w pracy zawodowej.

 

Referent / Prokuratura Okręgowa [2019.02.21-22.]:

Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie. Informacje przydatne w bieżącej pracy zawodowej.

 

Starszy Referent / Zarząd Dróg Powiatowych  [2019.02.21-22.]:

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Tematyka w pełni omówiona z przykładami, dokładnie oraz wiedza prowadzącego przekazana w zrozumiały sposób.

 

Inspektor / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2019.02.21-22.]:

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze obeznany w dziedzinie zamówień publicznych. Materiały szkoleniowe doskonale przygotowane.

 

Referent Gospodarczy / Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy [2019.01.31-02.01.]:
Na szkoleniu byłam po raz pierwszy i na pewno nie ostatni. Bardzo dużo informacji podanych w przystępny sposób. Duży plus za przykłady z życia.

 

Koordynator / Filharmonia [2019.01.31-02.01.]:
Informacje były profesjonalnie, przystępnie wyłożone zrozumiałym językiem i z bardzo ciekawymi przykładami. Plus za prace z ustawą.

 

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2019.01.31-02.01.]:
Szkolenie prowadzone w bardzo czytelny sposób. Prowadzący bardzo kompetentny, jego przekaz dociera do słuchaczy.

 

Referent / Zarząd Dróg Powiatowych [2019.01.31-02.01.]:
Szkolenie bardzo interesujące. Przekazano dużo przydatnych informacji.

 

Właściciel / Firma prywatna [2019.01.31-02.01.]:
Jestem pozytywnie zaskoczony. Ważne, cenne i przydatne informacje. Dobry materiał szkoleniowy.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Szpital Zespolony [2019.01.31-02.01.]:
Przydatne, pomocne i ciekawe informacje potrzebne do wykonywania pracy i obowiązków służbowych.

 

Kierownik Działu / Centrum Sztuki [2019.01.31-02.01.]:
Prowadzący bardzo dobrze przygotowany i kompetentny. Przydatne szkolenie.

 

Inspektor ds. Zaopatrzenia / Firma prywatna [2019.01.31-02.01.]:
Szkolenie dobrze zorganizowane. Przydatne informacje zrozumiale przekazane.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.01.31-02.01.]:
Szkolenie bardzo dobre. Przygotowane merytorycznie, dobrze przygotowuje do pracy w zamówieniach publicznych. Zagadnienia zostały przedstawione w praktyczny sposób.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2019.01.31-02.01.]:
Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie, przydatne informacje, które przydadzą się w mojej pracy.

 

Kierownik / Starostwo Powiatowe [2019.01.31-02.01.]:
Szkolenie merytoryczne, konkretne i z dużą ilością przykładów. Była możliwość zadawania pytań.

 

Referent / Urząd Gminy [2019.01.22.]:
Informacje przedstawione na szkoleniu były przydatne, ponieważ zawierały aktualne zmiany w ustawie. Bardzo przydatne były przykłady praktyczne w trakcie szkolenia.

 

Inspektor / Urząd Marszałkowski [2019.01.22.]:
Ogromna wiedza i doświadczenie prowadzącego. Szkolenie poruszało zagadnienia budzące trudności w interpretacji przepisów.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2019.01.22.]:
Z przyjemnością korzystam po raz kolejny ze szkolenia prowadzonego prze mec. Łukasza Mackiewicza. Za każdym razem jestem zadowolony z przekazywanej wiedzy.

 

Sekretarz / Gmina [2019.01.22.]:
Szkolenie poprowadzono bardzo szczegółowo, dobra organizacja prowadzącego.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2019.01.22.]:
Bardzo przystępne informacje, przekazywane w sposób profesjonalny. Zakres informacji przydatne przy realizacji zadań.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2019.01.22.]:
Szkolenie bardzo przydatne w mojej pracy. Prowadzący na przykładach w bardzo jasny i czytelny sposób wyjaśnił zastosowanie procedur prawa zamówień publicznych.

 

Inspektor / Gmina [2019.01.22.]:
Szkolenie bardzo przejrzyste i przygotowane do pracy na moim stanowisku.

 

Specjalista / Narodowy Fundusz Zdrowia [2019.01.22.]:
Profesjonalne szkolenie. Prowadzący z dobrym podejściem do uczestników.

 

Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.01.22.]:
Wszystko w jak najlepszym porządku.

 

Zastępca Kierownika / Urząd Miejski [2019.01.22.]:
Bardzo dobre szkolenie prowadzone przez komunikatywnego prowadzącego.

 

Podinspektor / Urząd Miejski [2019.01.21.]:
Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo efektownie. Informacje, które pozyskałem rozwiązały wiele moich wątpliwości oraz będą pomocne w dalszej pracy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.21.]:
Szkolenie bardzo przydatne. Wiedza przekazywana była w sposób jasny i rzetelny.

 

Specjalista / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2019.01.21.]:
Bardzo dobre i doskonale przygotowane szkolenie. Bardzo kompetentna osoba prowadząca.

 

Specjalista / NIK [2019.01.21.]:
Szkolenie przydatne dla osób zajmujących się prowadzeniem postępowań w zakresie merytorycznym i proceduralnym. Ciekawie prowadzone poparte przykładami i aspektami praktycznymi.

 

Starszy Referent / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2019.01.21.]:
Bardzo interesujące szkolenie z dużą ilością przydatnych informacji. W ciekawy sposób zostały one przedstawione.

 

Podinspektor / Urząd Miejski [2019.01.21.]:
Szkolenie prowadzone w sposób rzeczowy i profesjonalny zgodnie z harmonogramem.

 

Referent / Szkolne Schronisko Młodzieżowe [2019.01.21.]:
Szkolenie potwierdziło moją wiedzę jak i również dostarczyło wiele nowych wiadomości.

 

… / Osoba prywatna [2019.01.21.]:
Szkolenie bogate w potrzebne informacje, przekazywane w bardzo czytelny i zrozumiały sposób.

 

Pracownik ds. Organizacji / Lokalna Grupa Działania [2019.01.21.]:
Bardzo dobra jakość materiałów i organizacji. Przydatne informacje.

 

Specjalista / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2019.01.21.]:
Profesjonalne podejście prowadzającego. Dobry przekaz informacji i jasne prezentacje.

 

Kierownik / Szkoła Podstawowa [2019.01.21.]:
Na szkoleniu panowała miła i sympatyczna atmosfera.


Kierownik / Firma prywatna [2018.04.06]:

Szkolenie jak zwykle merytoryczne i na najwyższym poziomie.

 

Referent ds. Technicznych / Muzeum Okręgowe [2018.04.06]:

Prowadzący szkolenie posiada dużą wiedze i umie ją przekazać. Szkolenie prowadzone było ciekawie i niemonotonnie.

 

Starszy Inspektor ds. Remontowo-Budowlanych / Park Narodowy [2018.04.06]:

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne: wyjaśnia wiele wątpliwości z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych.

 

Specjalista ds. Zamówień / Firma prywatna [2018.04.06]:

Szkolenie niezbędne do wdrożenia procedur wymaganych przepisami związanymi z elektronizacją zamówień publicznych.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.04.06]:

Szkolenie było ciekawe i pozwoliło na zrozumienie licznych nieprecyzyjnych zapisów ustawy.

 

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Szpital Wojewódzki [2018.04.06]:

Zakres tematyczny szkolenia bardzo przydatny i aktualny. Szkolenie pozwoliło mi na pozyskanie dużej wiedzy.

 

Starszy Specjalista / Park Narodowy [2018.04.06]:

Szkolenie bardzo pożyteczne. Zyskałem wiele cennych informacji i wyjaśnień niezrozumiałych kwestii.

 

Dyrektor / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [2018.03.21-22]:

Imponujące podejście do przedmiotu wykładu: konkretnie, profesjonalnie i na temat.

 

Specjalista / Urząd Marszałkowski [2018.03.21-22]:

Informacji zostały przekazane w dobrym stylu. Wykładowca bardzo dobry, posiadający ogromną wiedze, doświadczenie.

 

Specjalista ds. Projektów / Instytut Nauk Prawnych [2018.03.21-22]:

Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Profesjonalne materiały szkoleniowe. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.

 

Inspektor / Urząd Marszałkowski [2018.03.21-22]:

Informacje zostały przekazane w bardzo dobrej formie. Wykładowca posiada ogrom wiedzy i doświadczenia, czym przystępnie się dzieli.

 

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2018.03.21-22]:

Doskonała wiedza prowadzącego, poparta przykładami pozwalającymi rzetelnie rozwiązywać omawiany problem.

 

Inspektor / Urząd Marszałkowski [2018.03.21-22]:

Szkolenie bardzo przydatne i komfortowe.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2018.03.01-02.28]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i wyczerpująco.

 

Główny Specjalista / Park Krajobrazowy [2018.03.01-02.28]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy zawodowej, zarówno zakres szkolenia jak i Wykładowca na bardzo wysokim poziomie.

 

Pomoc Administracyjna/ Urząd Miejski [2018.03.01-02.28]:

Szkolenie bardzo pouczające.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.03.01-02.28]:

Bardzo przydatne informacje

 

Kierownik / Urząd Miejski [2018.03.01-02.28]:

Szkolenie bardzo dobre.

 

Szef Logistyki / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.03.01-02.28]:

Ciekawa forma wykładów, przytaczanie przykładów.

 

Inspektor/ Gmina [2018.03.01-02.28]:

Szkolenie przebiegało w miłej atmosferze, a Wykładowca w sposób przystępny przekazał najistotniejsze wiadomości. Zdobyłem dużą wiedzę z zakresu zamówień publicznych.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2018.03.01-02.28]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie i rzeczowo.

 

/ Osoba prywatna [2017.10.19]:

Szkolenie prowadzone jest w sposób bardzo ciekawy. Prowadzący przedstawia interesujące aspekty i możliwe sposoby wykładni omawianych regulacji prawnych.

 

Referent / Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół [2017.10.19]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca wyczerpująco wyjaśnił zagadnienia ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Szpital Miejski [2017.10.19]:

Szkolenie z konkretnymi wnioskami i przydatnymi informacjami.

 

/ Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół [2017.10.19]:

Szkolenie profesjonalnie przygotowane. Prowadzący nastawiony na kontakt z uczestnikami. Przyjazna atmosfera.

 

Informatyk / Inspektorat Nadzoru Budowlanego [2017.10.19]:

Szkolenie na wysokim poziomie. Jasne i przejrzyste przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Ośrodek Pomocy Społecznej [2017.10.19]:

Bardzo dobry wykładowca. Super miejsce – lokalizacja i dobry poczęstunek.

 

Specjalista / Sąd Administracyjny [2017.10.19]:

Szkolenie merytorycznie bardzo przydatne. Dobra komunikatywność wykładowcy.

 

Referent / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2017.10.19]:

Szkolenie interesujące, wyczerpujące tematykę.

 

Kierownik Oddziału / Sąd Administracyjny [2017.10.19]:

Szkolenie treściwe i konkretne.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Ciekawie prowadzone szkolenie. Tematyka przekazana jasno i zrozumiale.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Szkolenie wyjaśniło wszystkie wątpliwości.

 

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.06.09]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Świetnie przeprowadzone.

 

Starszy Inspektor / Jednostka oświaty [2017.06.09]:

Szkolenie profesjonalne i bardzo przydatne.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Szkolenie merytoryczne, oparte na przykładach.

 

Starszy Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Szkolenie bardzo ciekawe. Dużo przydatnych informacji.

 

/ Jednostka sektorowa [2017.06.09]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób rzetelny.

 

Zaopatrzeniowiec / Jednostka oświaty [2017.06.09]:

Podano praktyczne informacje, oparte na przykładach.

 

Referent / Jednostka sportu i rekreacji [2017.06.09]:

Szkolenie spełnia oczekiwania. Dobrze przygotowane.

 

Inspektor / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.03.31]:

Szkolenie bardzo ciekawe – zwłaszcza przykłady. Bardzo duża wiedza prowadzącego.

 

Starszy Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.03.31]:

Szkolnie przeprowadzone w miłej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomogą mi w mojej pracy.

 

/ Jednostka oświaty [2017.03.31]:

Otrzymałam przydatne informacje n interesujący mnie temat. Otrzymane materiały szkoleniowe ułatwią pracę zawodową.

 

Specjalista / Jednostka samorządowa [2017.03.31]:

Szkolenie zostało przeprowadzone zostało w sposób merytoryczny. Wykładowca przeplatał wykłady ciekawymi przykładami i opiniami, które będę mógł wykorzystać w pracy zawodowej.

 

Kierownik / Jednostka kultury [2017.02.27-28]:

Bardzo przydatny zbiór najważniejszych informacji ze wskazaniem istotnych zmian i ich interpretacji. Kompleksowe spojrzenie na zagadnienie zamówień publicznych.

 

/ Jednostka oświaty [2017.02.27-28]:

Szkolenie profesjonalnie poprowadzone. Przekazano informacje ważnie i przydatne.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2017.02.27-28]:

Bardzo profesjonalne i szczegółowe szkolenie.

 

Inspektor / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.27-28]:

Niezwykle przydatne szkolenie. Prowadzący w bardzo zrozumiały i ciekawy sposób wyjaśnił procedury.

 

Specjalista / Jednostka komunalna [2017.02.27-28]:

Szkolenie przystępnie prowadzone, profesjonalne.

 

Dyrektor / Jednostka budżetowa [2017.02.27-28]:

Bardzo dobre szkolenie systematyzujące wiedzę na temat całego procesu przebiegu zamówienia publicznego.

 

/ Jednostka mundurowa [2017.02.27-28]:

Szkolenie adekwatne do potrzeb, właściwie przygotowane.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2017.02.27-28]:

Wykładowca w sposób profesjonalny i ciekawy przedstawił zagadnienia związane z Prawem zamówień publicznych.

 

Kierownik / Firma prywatna [2017.02.27-28]:

Szkolenie merytoryczne, fachowe.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Szkolenie bardzo przydatne. Kompleksowe, fachowe, poparte licznymi przykładami. Wykładowca w jasny i precyzyjny sposób przedstawia formalizmy.

 

Referent / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo przydatne informacje. Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty, zrozumiały.

 

Główny Specjalista / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Bardzo dobre szkolenie. Trener z dużą wiedzą.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka sportu i rekreacji [2017.02.23-24]:

Bardzo przydatna, dobrze przekazana wiedza.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w przystępny sposób.

 

Starszy Specjalista / Jednostka badawczo – rozwojowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

 

/ Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.23-24]:

Zwięźle i na temat.

 

Główny Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.23-24]:

Szkolenie przydatne na wysokim poziomie merytorycznym.

 

Kierownik Działu / Jednostka samorządowa [2017.02.16-17]:

Szkolenie było bardzo profesjonalne. Tematyka w pełni odpowiadała moim potrzebom. Prowadzący posiada dogłębną, aktualną wiedzę w zakresie tematyki szkolenia.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2017.02.16-17]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, przydatne informacje oraz materiały szkoleniowe.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.02.16-17]:

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.02.16-17]:

Dobry dobór materiałów. Fachowa wiedza wykładowcy. Praktyczne podejście do zagadnienia.

 

Radca Prawny / Firma prywatna [2017.02.16-17]:

Bardzo dużo wiedzy merytorycznej.

 

Kierownik Działu / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.16-17]:

Szkolenie przydatne, dużo praktycznych przykładów i dyskusji.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.16-17]:

Zwięźle i na temat.

 

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.10]:

Szkolenie bardzo dobre, przydatne informacje. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany, potrafi zainteresować uczestników.

 

Kierownik / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2017.02.10]:

szkolenie rzeczowe, prowadzący w sposób ciekawy przedstawił zakres przedmiotowy szkolenia.

 

Specjalista / Jednostka terytorialny [2017.02.10]:

Szkolenie bardzo przydatne. Poszerzające wiedzę o zamówieniach publicznych.

 

Główna Księgowa / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.10]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Prowadzący posiada bardzo dobrą wiedzę.

 

Kierownik / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.10]:

Wiedza przekazywana w sposób zrozumiały, klarowny i wyczerpujący. Wykładowca odpowiada na pytania słuchaczy.

 

/ Jednostka budżetowa [2017.02.10]:

Interesujący sposób przekazywania wiedzy. Przekazane informacje będą przydatne w pracy.

 

/ Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.10]:

Szkolenie rzeczowe i interesujące.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2017.02.10]:

Szkolenie przeprowadzone rzetelnie, solidnie i profesjonalnie. Wykładowca w sposób ciekawy i precyzyjny przekazał swoją wiedzę słuchaczom.

 

Inspektor / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.10]:

Szkolenie bardzo przydatne. Prowadzący posiada bardzo konkretną wiedzę i doskonale odnajduje się w przepisach ustawy.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.02-03]:

Przydatne informacje systematyzujące wiedzę. Ciekawe przykłady z orzecznictwa.

 

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.02-03]:

Szkolenie przydatne. Informacje przekazywane przez wykładowcę do wykorzystania w praktyce (dużo przykładów, analiza przepisów).

 

Kierownik Działu / Jednostka terytorialny [2017.02.02-03]:

Bardzo pozytywne szkolenie. Duża wiedza wykładowcy.

 

/ Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.02-03]:

Szkolenie ciekawe, wiele praktycznych rozwiązań. Prowadzone w miłej atmosferze.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.02.02-03]:

Bardzo konkretny prowadzący. Możliwość zadawania pytań w każdym momencie szkolenia. Przydatne materiały i przykłady.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2017.02.02-03]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób przejrzysty, komunikatywny. Tematyka bardzo dobrze wytłumaczona.

 

Kierownik / Jednostka samorządu terytorialnego [2017.02.02-03]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobre. Konkretny i dobrze przygotowany wykładowca.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka oświaty [2017.02.02-03]:

Szkolenie przeprowadzone konkretnie, rzeczowo, zgodnie z założoną tematyką.

 

Radca Prawny / Jednostka budżetowa [2017.02.02-03]:

Szkolenie merytoryczne, przeprowadzone w dynamiczny sposób. Dużo przykładów z praktyki.

 

/ Jednostka komunalna [2017.02.02-03]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Wykładowca posiada ogromną wiedzę w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Mapa  [recaptcha]

  Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OD PODSTAW.

  Uwaga: W trakcie szkolenia każdy uczestnik otrzyma jako materiał szkoleniowy m.in. ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy w wersji książkowej.

   

  ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

  ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji książkowej

  ZAKRES SZKOLENIA:

  1. Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy.
  2. Omówienie rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych.
  3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP. Zamawiający publiczni, Zamawiający sek-torowi, Zamawiający subsydiowani – wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe.
  4. Kluczowe definicje wprowadzone nową ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia; Raport z realizacji zamówienia; Inne.
  5. Planowanie postępowań – obowiązkowa aktualizacja planów w trakcie roku. Zapewnienie prawidłowego prze-pływu informacji w jednostce jako podstawa planowania i udzielania zamówień.
  6. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia.
  7. Wykonanie obowiązkowej analizy przed wszczęciem postępowania – zwiększenie znaczenia dialogu na linii Za-mawiający-Wykonawcy.
  8. Komisje przetargowe. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.
  9. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:
  a) Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z głoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Dialog konkurencyjny; Partnerstwo innowacyjne; Zamówienie z wolnej ręki.
  10. Tryb podstawowy a przetarg nieograniczony – porównanie. Kluczowe obowiązki Zamawiającego:
  a) Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
  b) Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
  c) Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
  d) Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  e) Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
  f) Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
  g) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
  h) Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
  i) Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
  j) Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
  k) Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
  l) Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
  m) Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
  n) Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
  o) Wybór oferty po terminie związania.
  p) Oferty dodatkowe w postępowaniu.
  q) Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
  r) Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.
  11. Usługi społeczne – nowe regulacje.
  12. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zali-czek / częściowych płatności.
  13. Obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją (ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.
  14. Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.
  15. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.
  16. Obowiązki informacyjne, zasady udostępniania dokumentacji oraz obowiązki publikacyjne ciążące na Zamawiających.
  17. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

   

   

  Uczestnicy:

  Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników działów zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • kierowników jednostek,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania usatwy,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

  Metodologia:

  Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  Informacje dodatkowe:

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, przerwy kawowe.

  Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

  W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

  Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

  Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

  Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

   [recaptcha]
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
   Pokaż pełną treść zgody

   Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

   Zobacz  pozostałe szkolenia z zamówień publicznych.

    Nabywca

    Odbiorca


    Uczestnicy    Wartość netto......
    Wartość brutto......

    Pokaż treść Regulaminu

    Regulamin zamawiania usług szkoleniowych drogą elektroniczną

    1. Usługi szkoleniowe świadczone przez Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi mogą być zamawiane za pośrednictwem właściwych formularzy zgłoszeniowych umieszczonych w formie kodu html na stronie noweprzetargi.pl.
    2. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej noweprzetargi.pl traktowane jest jak zamówienie złożone w formie pisemnej i rodzi takie same skutki prawne, zatem zobowiązuje uczestnika do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej ze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem bądź nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty lub niewystawienia faktury obciążającej.
    3. W przypadku zgłoszenia na szkolenie z finansowaniem udziału w nim w co najmniej 70% ze środków publicznych, dla skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ust. o VAT, konieczne jest przesłanie w formie skanu lub faksu podpisanego i opieczętowanego oświadczenia o przysługującym prawie do przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług.
    4. Wypełniając formularz elektronicznego zgłoszenia udziału, osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w przesyłanym formularzu zgłoszenia danych osobowych delegowanych pracowników dla potrzeb realizacji usługi szkoleniowej. Więcej informacji na stronie: https://noweprzetargi.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-polityka-rodo/
    5. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie pisemnej (fax, poczta tradycyjna lub poczta elektroniczna – za zwrotnym potwierdzeniem odczytania wiadomości).
    6. CDIK Nowe Przetargi nie odpowiada za niewłaściwe działanie mechanizmu zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszenia.    POKAŻ INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Podsumowanie:

    Zgłaszasz na szkolenie następujące osoby:

    Wartość netto......
    Wartość brutto......


    Skopiuj link do tego szkolenia
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average 4,50 out of 5)
    Loading...

    Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

    Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

    Nowości na forum

    Statystyki forum:

    Liczba użytkowników: 91024
    Liczba postów: 146949
    Liczba tematów: 18894

    Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

    Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

    infolinia szkoleniowa 801 889 888