aktualny kurs euro zamówienia publiczne

Przegląd rynku

Od 1 stycznia 2022 nowe progi unijne i ich równowartości w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone pod poz. 1177 obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia ...

Przegląd prawa

Kurs euro zamówienia publiczne 2018

Rządowe Centrum Legislacji opracowało: Prace nad rozporządzeniami trwają.