autostrada A18

Przegląd rynku

Ministerstwo Infrastruktury: południowa jezdnia A18 zostanie przebudowana

Przebudowa A18 Po ocenie potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, mając też na uwadze dostępne środki finansowe w Programie Budowy ...