BZP

Opinie i interpretacje

Przeniesienie własności nieruchomości jako forma wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Definicję legalną zamówienia publicznego, stanowiącą transpozycję do krajowego porządku prawnego postawień art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu ...

Opinie i interpretacje

Dane osobowe wykonawców zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Kwestia dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych nie jest regulowana szczegółowo ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ...