e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne

Przegląd prawa

Platforma e-Zamówienia wkrótce podpisanie umowy na budowę.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 10 marca 2020 roku oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ...

Przegląd rynku

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”

Dnia 21 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia ...