elektronizacja zamówień publicznych

Przegląd prawa

11 stycznia 2021 – Analiza potrzeb i wymagań – wskazówki dla zamawiających publicznych

Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 września ...

Przegląd prawa

31 grudnia 2020 – Rozporządzenia do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowane

Poniżej udostępniamy wykaz aktów wykonawczych do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych i podstaw prawnych ich ...

Przegląd prawa

28 grudnia 2020 – pierwsze rozporządzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowane

Dnia 28 grudnia 2020 roku ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 roku w ...

Przegląd prawa

29 grudnia 2020 – miniPortal zmodernizowany

Termin wejścia w życie pełnej elektronizacji zamówień publicznych tuż tuż  więc przypominamy, że do czasu pełnego wdrożenia Platformy e-Zamówienia obsługę ...

Przegląd prawa

30 grudnia 2020 – Platforma e-Zamówienia – konieczna rejestracja

Przypominamy Wykonawcom i Zamawiającym o rejestracji na Platformie e-Zamówienia. Rejestracja dla Zamawiających jest obowiązkowa w celu opublikowania ogłoszenia w Biuletynie ...

Opinie i interpretacje

Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Opinie i interpretacje

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy – zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

Przegląd prawa

Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Przegląd prawa

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy – zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

Opinie i interpretacje

Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych elektronicznie od 1 stycznia 2021 roku

Pragniemy przypomnieć, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcami ...