elektronizacja zamówień publicznych

Przegląd prawa

Elektronizacja zamówień publicznych nowy harmonogram – komunikat Urzędu Zamówień Publicznych

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w dniu 12 kwietnia 2018 roku udostępnił harmonogram oraz szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych ...

Przegląd prawa

Ruszyły prace nad Platformą e-Zamówień

6 kwietnia 2018 r. Minister Cyfryzacji zawarł z firmą Enterprise Services Polska sp. z o.o umowę, której przedmiotem jest „Zaprojektowanie, ...

Przegląd prawa

Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności oceny ofert w postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia

Elektronizacja zamówień publicznych – informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert w postępowaniu na ...

Przegląd prawa

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia po 18 kwietnia

Jednolity Europejski Dokument po 18 kwietnia 2018 roku. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów ...

Przegląd prawa

Enterprise Services Polska Sp. z o.o. wykona Platformę e-Zamowienia

Elektronizacja zamówień publicznych – wykonawca platformy e-zamówienia wyłoniony Informujemy, że wczoraj tj. 27 lutego dokonano wyboru oferty w postępowaniu organizowanym ...