Gwarancja wadialna

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Gwarancja wadialna w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię dotyczącą gwarancji wadialnej w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania. ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Gwarancja wadialna w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię dotyczącą gwarancji wadialnej w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania. ...

Przegląd prawa

OPRACOWANIE: Grupy odczynników na potrzeby szacowania wartości zamówienia.

Udostępniamy dokument stanowiący wynik współpracy przedstawicieli publicznych uczelni wyższych w Polsce, współdziałających w Zespole Roboczym powołanym przez Prezesa Urzędu Zamówień ...

Opinie i interpretacje

Informator UZP nr 2/2022

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...