Informator UZP nr 4/2021

Przegląd rynku

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2021

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejny numer Informatora za okres październik – grudzień 2021 roku. Informatory UZP zawierają materiały ...