intepretacje prawo zamówień publicznych

Opinie i interpretacje

Dotyczące przepisów obowiązujących od dnia 20 lutego 2013 r.

1. Jak należy opisać przedmiot zamówienia, który dotychczas kwalifikowano odpowiednio jako usługę lub dostawę, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia ...

Opinie i interpretacje

Możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa

I. W pierwszej kolejności, odnosząc się do kwestii skutków prawnych zbycia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, czy to w formie sprzedaży przedsiębiorstwa, ...

Opinie i interpretacje

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych

W związku z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Ministra ...

Opinie i interpretacje

Podmioty zbiorowe (spółka cywilna i jawna)

Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 ...

Opinie i interpretacje

Przedsiębiorca zagraniczny a jego oddział – wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

Opinie i interpretacje

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. ...

Opinie i interpretacje

Podmioty zbiorowe (spółka cywilna i jawna)

Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 ...

Opinie i interpretacje

Przedsiębiorca zagraniczny a jego oddział – wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

Opinie i interpretacje

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. ...

Opinie i interpretacje

Możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa

I. W pierwszej kolejności, odnosząc się do kwestii skutków prawnych zbycia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, czy to w formie sprzedaży przedsiębiorstwa, ...