KIO

Przegląd prawa

Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Minister Rozwoju i Technologii na podstawie art. 480 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień ...

Opinie i interpretacje

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia.

Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

Przegląd prawa

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia.

Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

Opinie i interpretacje

Zasady bezpieczeństwa w Krajowej Izbie Odwoławczej w dobie epidemii.

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w ...

Przegląd prawa

Zasady bezpieczeństwa w Krajowej Izbie Odwoławczej w dobie epidemii.

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w ...

Przegląd prawa

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej, ...

Przegląd prawa

Komunikat w sprawie działalności KIO

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronowirusa (wywołującego COVID-19) – Prezes ...

Opinie i interpretacje

Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie ...

Opinie i interpretacje

Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie ...

Opinie i interpretacje

Środki ochrony prawnej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych dokonana ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ...