Klauzule przeglądowe

Opinie i interpretacje

Przewidziane PZP mechanizmy, które usprawnią realizację planowanych umów w sprawie zamówienia publicznego

W związku z powtarzającymi się informacjami o trudnościach w realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności polegających na przerwach i ...