komentarz do nowego pzp

Przegląd rynku

Komentarz do Prawa zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych po kilku miesiącach intensywnej pracy udostępnił przygotowany pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza „Komentarz do ustawy ...