miniportal UZP

Przegląd rynku

Przedłużenie możliwości wszczynania i prowadzenia postępowań za pośrednictwem miniPortalu do końca 2022 roku

Poniżej przekazujemy istotną informację, którą 1 sierpnia 2022 roku opublikował Urząd Zamówień Publicznych: W tle prac nad Platformą e-Zamówienia wsłuchujemy ...