Nowe Pzp w pytaniach i odpowiedziach

Opinie i interpretacje

4 lutego 2021 roku – Jak należy ustalić termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, który zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi i terminu na udzielenie wyjaśnień przez zamawiającego?

PYTANIE: Jak należy ustalić termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, który zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi i terminu ...

Opinie i interpretacje

22 października 2020 roku – Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych?

PYTANIE: Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 84 ust. 1 nowej ustawy Pzp zamawiający, przed ...

Przegląd prawa

22 października 2020 roku – Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych?

PYTANIE: Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 84 ust. 1 nowej ustawy Pzp zamawiający, przed ...

Opinie i interpretacje

22 października 2020 roku – Jaki jest termin na udostępnienie oferty?

PYTANIE: Jaki jest termin na udostępnienie oferty? ODPOWIEDŹ: W świetle art. 74 ust. 2 pkt 1 nowej ustawy Pzp oferty ...

Opinie i interpretacje

22 października 2020 roku – Czy oferty powinny być z urzędu ujawniane przez zamawiających na stronie internetowej?

PYTANIE: Czy oferty powinny być z urzędu ujawniane przez zamawiających na stronie internetowej? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 222 ust. 5 ...

Opinie i interpretacje

22 października 2020 roku – Gdzie i w jakim terminie należy zamieszczać informacje z otwarcia ofert lub wniosków?

PYTANIE: Gdzie i w jakim terminie należy zamieszczać informacje z otwarcia ofert lub wniosków? ODPOWIEDŹ: Jak wynika z treści art. ...

Przegląd prawa

22 października 2020 roku – Czy można wybrać wykonawcę po upływie terminu związania ofertą?

PYTANIE: Czy można wybrać wykonawcę po upływie terminu związania ofertą? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ...

Przegląd prawa

22 października 2020 roku – Jaki jest termin na udostępnienie oferty?

PYTANIE: Jaki jest termin na udostępnienie oferty? ODPOWIEDŹ: W świetle art. 74 ust. 2 pkt 1 nowej ustawy Pzp oferty ...

Przegląd prawa

22 października 2020 roku – Czy oferty powinny być z urzędu ujawniane przez zamawiających na stronie internetowej?

PYTANIE: Czy oferty powinny być z urzędu ujawniane przez zamawiających na stronie internetowej? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 222 ust. 5 ...

Przegląd prawa

22 października 2020 roku – Gdzie i w jakim terminie należy zamieszczać informacje z otwarcia ofert lub wniosków?

PYTANIE: Gdzie i w jakim terminie należy zamieszczać informacje z otwarcia ofert lub wniosków? ODPOWIEDŹ: Jak wynika z treści art. ...