Nowe Pzp w pytaniach i odpowiedziach

Opinie i interpretacje

13 października 2020 roku – Umowa na zarządzanie PPK zawierana po 1 stycznia 2020 roku a przepisy przejściowe

PYTANIE: Czy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK po 1 stycznia 2021 r. znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 1 przepisów ...

Opinie i interpretacje

13 października 2020 roku – Wartość szacunkowa zamówienia „zarządzanie PPK”

PYTANIE: W jaki sposób prawidłowo oszacować wartość zamówienia na zarządzanie PPK? ODPOWIEDŹ: Stosownie do treści art. 28 nowej ustawy Pzp, ...

Opinie i interpretacje

13 października 2020 roku – Wartość szacunkowa zamówienia „zarządzanie PPK” a jednostki organizacyjne samorządy terytorialnego

PYTANIE: Jak oszacować wartość zamówienia na zarządzanie PPK, w przypadku, gdy wyboru instytucji finansowej dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd ...

Przegląd prawa

13 października 2020 roku – Umowa na zarządzanie PPK zawierana po 1 stycznia 2020 roku a przepisy przejściowe

PYTANIE: Czy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK po 1 stycznia 2021 r. znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 1 przepisów ...

Przegląd prawa

13 października 2020 roku – Umowa na zarządzanie PPK na czas nieoznaczony?

PYTANIE: Czy umowa o zarządzanie PPK zawarta w wyniku prowadzonego postępowania w nowym stnie prawnym może zostać zawarta na czas ...

Przegląd prawa

13 października 2020 roku – Wartość szacunkowa zamówienia „zarządzanie PPK”

PYTANIE: W jaki sposób prawidłowo oszacować wartość zamówienia na zarządzanie PPK? ODPOWIEDŹ: Stosownie do treści art. 28 nowej ustawy Pzp, ...

Przegląd prawa

13 października 2020 roku – Umowa na zarządzanie PPK z wyłączenie przepisów ustawy Pzp?

PYTANIE: Czy udzielając zamówienia publicznego, tj. podpisując umowę na zarządzanie PPK przed dniem 1 stycznia 2021 r. zamawiający może skorzystać ...

Przegląd prawa

13 października 2020 roku – Wartość szacunkowa zamówienia „zarządzanie PPK” a jednostki organizacyjne samorządy terytorialnego

PYTANIE: Jak oszacować wartość zamówienia na zarządzanie PPK, w przypadku, gdy wyboru instytucji finansowej dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd ...

Opinie i interpretacje

13 października 2020 roku – Wartość szacunkowa zamówienia „zarządzanie PPK” a okres zawarcia umowy

PYTANIE: Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na zarządzanie PPK należy wziąć pod uwagę okres, na jaki zostanie zawarta ta umowa? ...