nowe rozporządzenia

Przegląd prawa

11 stycznia 2021 – Analiza potrzeb i wymagań – wskazówki dla zamawiających publicznych

Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 września ...

Przegląd prawa

31 grudnia 2020 – Rozporządzenia do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowane

Poniżej udostępniamy wykaz aktów wykonawczych do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych i podstaw prawnych ich ...

Przegląd prawa

28 grudnia 2020 – pierwsze rozporządzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowane

Dnia 28 grudnia 2020 roku ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 roku w ...