nowe zapisy do SWZ

Przegląd rynku

Przykładowe zapisy SWZ/OPiW dotyczące porozumiewania się zamawiających z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wykorzystanie Platformy e-Zamówienia

Przekazujemy do Państwa użytku przykładowe zapisy SWZ/OPiW opracowane przez UZP, a dotyczące porozumiewania się zamawiających z wykonawcami w postępowaniu o ...