ochrona danych osobowych w ofertach

Opinie i interpretacje

Dane osobowe wykonawców zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Kwestia dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych nie jest regulowana szczegółowo ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ...