Opinia UZP

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej?

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej?

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. ...

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako podmiotowy środek dowodowy.

Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako podmiotowy środek dowodowy.

Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 ...

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Dopuszczalność zastosowania ustawy o COVID-19 do umów o zamówienie publiczne zawieranych przed wejściem w życie nowego Pzp

Stosownie do treści art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Dopuszczalność zastosowania ustawy o COVID-19 do umów o zamówienie publiczne zawieranych przed wejściem w życie nowego Pzp

Stosownie do treści art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, ...

Opinie i interpretacje

ZALECENIA UZP: Prowadzenie postępowania na miniPortalu

Z uwagi na liczne pytania dotyczące prowadzenia postępowań na miniPortalu w kontekście obecnego funkcjonowania Platformy e-Zamówienia Urząd Zamówień Publicznych przedstawił ...

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wprowadzenie Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: „Pzp”) czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem ...

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Udzielanie zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Wprowadzenie Instytucja in–house pierwotnie ukształtowała się na bazie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (m.in. orzeczenia w sprawie Teckal oraz Stadt ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wprowadzenie Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: „Pzp”) czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem ...