opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opinie i interpretacje

Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

I. Jak należy opisać przedmiot zamówienia, który dotychczas kwalifikowano odpowiednio jako usługę lub dostawę, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia ...