orzeczenia KIO

Przegląd rynku

Krajowa Izba Odwoławcza udostępniła trzeci numeru publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”

Krajowa Izba Odwoławcza udostępniła trzeci numeru publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”, które stanowi kontynuację zeszytów ...

Opinie i interpretacje

Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie ...

Opinie i interpretacje

Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie ...