Platforma e-Zamówienia

SWZ
Aktualności

Jak na platformie e-Zamowienia prawidłowo przygotować i opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy w przypadku podziału na części – instrukcja

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Przegląd prawa

Nowa funkcjonalność dla Zamawiającego – możliwość samodzielnego usuwania błędnie opublikowanych dokumentów postępowania.

Informujemy, że na Platformie e-Zamówienia została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca Zamawiającemu usuwanie błędnie opublikowanych dokumentów postępowania. Aby usunąć błędnie opublikowany dokument ...

Aktualności

Platforma e-Zamówienia kompletna. Wdrożono ostatnie formularze ogłoszeń unijnych.

Udostępnione ogłoszenia unijne obejmują następujące Dyrektywy i formularze: Dyrektywy 2014/24/UE: Dyrektywy 2014/25/UE: Dyrektywy 2014/23/EU: Dyrektywy 2009/81/EC: Dyrektywy 2014/24/EU i 2014/25/EU: ...

Przegląd rynku

Zapraszamy do konsultacji rekomendacji na zamówienia publiczne na wyroby medyczne

Dokument – „Rekomendacje dotyczące Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów ...

Przegląd rynku

Wdrożenie eSendera umożliwiającego przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia

Na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożona usługa umożliwia przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń ...

Przegląd rynku

6-8 maja 2022- przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia

W związku z wdrożeniem usługi eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń, w tym pierwszych ogłoszeń unijnych w tym także interaktywnego formularza ...

Przegląd rynku

1-3 kwietnia 2022- przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia

W związku z wdrożeniem Modułu Monitorowania i Analiz Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że od piątku, 1 kwietnia 2022 r. od ...

Przegląd rynku

Do 16 grudnia 2021 Zamawiający mogą się zgłaszać do udziału w II etapie pilotażu produkcyjnego Platformy e-Zamówienia

Najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące zgłoszeń do II etapu: Pilotaż polega na prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie prowadzonego ...

Opinie i interpretacje

Jak należy prawidłowo zarejestrować postępowanie przez Zamawiających nie będących w grupie pilotażowej MOW?

Zamawiający nie biorący udziału w pilotażu produkcyjnym MOW, przy rejestracji postępowania zaznaczają błędnie na karcie rejestracji postępowania, że jest ono ...

Przegląd prawa

Jak należy prawidłowo zarejestrować postępowanie przez Zamawiających nie będących w grupie pilotażowej MOW?

Zamawiający nie biorący udziału w pilotażu produkcyjnym MOW, przy rejestracji postępowania zaznaczają błędnie na karcie rejestracji postępowania, że jest ono ...