podmioty zbiorowe

Opinie i interpretacje

Podmioty zbiorowe (spółka cywilna i jawna)

Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 ...

Opinie i interpretacje

Podmioty zbiorowe (spółka cywilna i jawna)

Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 ...