Polityka zakupowa państwa 2022-2025

Przegląd prawa

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Polityki zakupowej państwa

W Monitorze Polskim opublikowana została Polityka zakupowa państwa. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju i Technologii. ...