NowePrzetargi.pl

Tag "Prawo zamówień publicznych"

4 maja 2020 – Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19.

    4 maja 2020 – Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dalej
Przeczytaj pełny artykuł

28 kwietnia 2020 roku – Już niebawem powrót do rozpatrywania spraw przed KIO.

    28 kwietnia 2020 roku – Już niebawem powrót do rozpatrywania spraw przed KIO.
Dnia 28 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W zakresie proponowanych zmian –
Przeczytaj pełny artykuł

27 kwietnia 2020 – Interpretacja i stosowanie przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp w kontekście okoliczności wywołanych panującą epidemią COVID-19.

    27 kwietnia 2020 – Interpretacja i stosowanie przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp w kontekście okoliczności wywołanych panującą epidemią COVID-19.
I. Zgodnie z treścią art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawa Pzp,
Przeczytaj pełny artykuł

1 kwietnia 2020 – nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COID-19.

    1 kwietnia 2020 – nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COID-19.
Komisja Europejska wyjaśnia jakie możliwości i elastyczność jest dostępna w oparciu o unijne ramy dotyczące zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane w dobie epidemii COVID-19. Nabywcy publiczni mają kilka
Przeczytaj pełny artykuł

Ustawa o COVID-19 opublikowana w Dzienniku Ustaw.

W Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
Przeczytaj pełny artykuł

Komunikat UZP w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19.

W odpowiedzi na pytania dotyczące art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
Przeczytaj pełny artykuł

Stosowanie Prawa zamówień publicznych do zamówień realizowanych w związku z pandemią koronawirusa.

Przypominamy, że od 8 marca obowiązuje Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienie wydania książkowego – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (wydanie czerwiec 2022)

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ze zmianami – wersja książkowa – wydanie: czerwiec 2022 r.

Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienie wydania książkowego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE (wyciąg)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE (wyciąg) – stan prawny: październik 2019. Format A-4, stron 122, ISBN 978-83-949168-4-8. Cena brutto 55,- zł, w

Przeczytaj pełny artykuł

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

  Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
Projekt ustawy reguluje kwestie związane z informatyzacją zamówień publicznych. Zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją
Przeczytaj pełny artykuł

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888