Prawo zamówień publicznych

Przegląd prawa

Ustawa o COVID-19 opublikowana w Dzienniku Ustaw.

W Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ...

Opinie i interpretacje

1 kwietnia 2020 – nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COID-19.

Komisja Europejska wyjaśnia jakie możliwości i elastyczność jest dostępna w oparciu o unijne ramy dotyczące zamówień publicznych na dostawy, usługi, ...

Przegląd prawa

1 kwietnia 2020 – nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COID-19.

Komisja Europejska wyjaśnia jakie możliwości i elastyczność jest dostępna w oparciu o unijne ramy dotyczące zamówień publicznych na dostawy, usługi, ...

Przegląd prawa

Komunikat UZP w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19.

W odpowiedzi na pytania dotyczące art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, ...

Przegląd prawa

Stosowanie Prawa zamówień publicznych do zamówień realizowanych w związku z pandemią koronawirusa.

Przypominamy, że od 8 marca obowiązuje Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...

Przegląd prawa

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Projekt ustawy reguluje kwestie związane z informatyzacją zamówień publicznych. Zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją ...