Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Przegląd prawa

17 grudnia 2020 – Publikacja ustawy zmieniającej nowe Prawo zamówień publicznych

17 grudnia br., w Dzienniku Ustaw pod poz. 2275 została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ...

Przegląd prawa

7 grudnia 2020 – nowe Prawo zamówień publicznych bez zamówień bagatelnych to już pewne – Prezydent podpisał ustawę

7 grudnia br., Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na ...

Przegląd prawa

3 grudnia 2020 – nowe Prawo zamówień publicznych bez zamówień bagatelnych – Senat przyjął ustawę bez poprawek.

Dnia 3 grudnia br. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ...

Przegląd prawa

27 listopada 2020 – Sejm uchwalił zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych.

Dnia 27 listopada Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo ...

Przegląd prawa

6 listopada 2020 roku – Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych bez zamówień bagatelnych?

Stały Komitet Rady Ministrów zakończył rozpatrywanie projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ...

Opinie i interpretacje

29 października 2020 roku – Zmiany w nowym Pzp procedowane przez Stały Komitet Rady Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw został przekazany do ...

Przegląd prawa

29 października 2020 roku – Zmiany w nowym Pzp procedowane przez Stały Komitet Rady Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw został przekazany do ...