Projekt zmiany ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Opinie i interpretacje

Projekt zmiany ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288) trafił do uzgodnień

Dnia 20 czerwca br. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ...

Przegląd prawa

Projekt zmiany ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288) trafił do uzgodnień

Dnia 20 czerwca br. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ...