Przegląd prasy zamówienia publiczne

Przegląd prasy

13 maja 2019 roku – Gdy złożonej oferty nie da się otworzyć… Firmy tracą szanse na publiczne kontrakty.

Narzędzia elektroniczne mają niestety to do siebie, że czasem zawodzą. Szczególnie dotkliwe jest to w przetargach. Gdy nie można otworzyć ...

Przegląd prasy

8 maja 2019 roku – Prawo zamówień publicznych: Jakie wnioski płyną z konsultacji publicznych? — – Kopia

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych został poddany ważnym modyfikacjom (na stronie Rządowego Centrum Legislacji ...

Przegląd prasy

26 kwietnia 2019 roku – Oswajamy nieznane, czyli nie taka e-faktura straszna jak się wydaje.

Wraz z dniem 18 kwietnia upłynął termin implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w ...

Przegląd prasy

11 kwietnia 2019 roku – Eksperci od zamówień publicznych mogą zostać pozbawieni możliwości reprezentowania stron sporów przetargowych.

Środowisko ekspertów zamówień publicznych ma swoją specyfikę. Po pierwsze dlatego, że wielu z nich to jednocześnie specjaliści z innych branż, ...

Przegląd prasy

27 marca 2019 roku – KIO wydała orzeczenie ws. odwołania od przetargu na tramwaje dla stolicy.

KIO w wydanym środę orzeczeniu w sprawie przetargu na zakup 213 tramwajów dla stolicy za nieuzasadnione uznała zarzuty przegranej Pesy ...

Przegląd prasy

27 marca 2019 roku – Platforma do elektronicznego fakturowania – sposób na digitalizację obiegu dokumentów w sektorze publicznym.

Od 18. kwietnia bieżącego roku zamawiający w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych będą mieli nowy obowiązek.Wynika on z dyrektywy 2014/55/UE, ...

Przegląd prasy

12 marca 2019 roku – Zmiany w regulacjach dotyczących wadium. Więcej pytań niż odpowiedzi.

Gwarancja ubezpieczeniowa czy bankowa musi być przesłana w formie oryginalnego pliku, a nie skanu papierowego oświadczenia – uznaje UZP. Nie ...

Przegląd prasy

7 marca 2019 roku – Skan oferty jednak ważny w elektronicznym przetargu.

W najnowszym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zeskanowana do pliku papierowa oferta jest jednak zgodna z przepisami. To w ...

Przegląd prasy

19 lutego 2019 roku – Co warto zmienić w przepisach o zamówieniach publicznych?

W ubiegłym tygodniu minął termin na składanie stanowisk do przedstawionego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projektu całkiem nowej ustawy – ...

Przegląd prasy

12 lutego 2019 roku – W trakcie przetargu nie zmienia się warunków.

Przedsiębiorca, który sam nie spełnia warunków przetargowych, nie musi od razu tworzyć konsorcjum – może podeprzeć się doświadczeniem podmiotu trzeciego. ...