Przegląd prasy zamówienia publiczne

Przegląd prasy

21 CZERWCA 2023 roku – Firmy łatwiej udowodnią spełnianie warunków przetargowych.

Zamiast setek różnego rodzaju dokumentów jeden, który potwierdzi wiarygodność wykonawcy. Rząd zapowiada stworzenie systemu certyfikacji przedsiębiorców. Ustawa o certyfikacji wykonawców ...

Przegląd prasy

22 marca 2023 roku – Wykonawca może zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający nie może bezkrytycznie polegać na samych twierdzeniach wykonawcy co do poufnego charakteru informacji. Zamawiający musi zweryfikować skuteczność dokonanego przez ...

Przegląd prasy

17 marca 2023 roku – Nie każde naruszenie przepisów skutkuje unieważnieniem przetargu.

Zalecenia pokontrolne prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zawsze są wystarczającym powodem do unieważnienia przetargu. Zwłaszcza gdy Krajowa Izba Odwoławcza, choć ...

Przegląd prasy

17 marca 2023 roku – Zmiany w umowie z zamawiającym mogą stanowić pomoc publiczną.

Przepisy zezwalają, a wręcz nakazują w określonych przypadkach następczą zmianę zamówienia. Jednak nie przesądzają, czy dokonanie takiej zmiany ma formę ...

Przegląd prasy

10 MARCA 2023 roku – Zamówienia publiczne: Równość stron umowy nie jest wykluczona

To, że zamawiający kształtuje postanowienia umowy, równoważone jest faktem, że to druga strona jest ekspertem w temacie stanowiącym przedmiot zamówienia. ...

Przegląd prasy

3 MARCA 2023 roku – Klauzule waloryzacyjne i przeglądowe w przetargu publicznym

Od 10 listopada 2022 r. obowiązek stosowania klauzul waloryzacyjnych został znacznie rozszerzony, a w przypadku już wykonywanych umów ustawodawca potwierdził ...

Przegląd prasy

22 LUTEGO 2023 roku –Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia

Jednym z najczęstszych powodów odrzucania ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest niezgodność ich treści z ...

Przegląd prasy

2 czerwca 2022 roku – Samorządy na potęgę elektryfikują autobusowe floty

W ostatnim dniu maja krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne rozstrzygnęło kolejny przetarg na dostawę autobusów elektrycznych. 20 pojazdów dostarczy Solaris, który ...

Przegląd prasy

19 maja 2022 roku – Błędy wykonawcy do naprawienia – samooczyszczenie w zamówieniach publicznych

Jeśli w innym kontrakcie publicznym wykonawca w znacznym stopniu nie wykonał istotnych zobowiązań, musi liczyć się z koniecznością złożenia wyjaśnień ...

Przegląd prasy

20 stycznia 2022 roku – Zwyżka cen wpływa na zamówienia publiczne. Jak się zabezpieczyć?

Wejście w życie Polskiego Ładu spotęgowało problemy, z którymi przedsiębiorcy borykają się od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Zmiany – zwłaszcza ...