Przegląd prasy zamówienia publiczne

Przegląd prasy

16 grudnia 2020 roku – Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zawierać zakazanych postanowień.

Jak wynika z nowego prawa zamówień publicznych, nie będzie można naliczać kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio ...

Przegląd prasy

2 grudnia 2020 roku – Zamówienia publiczne. Firma ma prawo wiedzieć, jak oceniono jej ofertę.

Organizator przetargu musi poinformować przedsiębiorców nie tylko o punktach uzyskanych w ramach danego kryterium i podkryterium, lecz także uzasadnić, skąd wzięła ...

Przegląd prasy

27 października 2020 roku – Epidemiczne przetargi zrodzą pokusę i ryzyko korupcji – o wyłączeniu przepisów o zamówieniach publicznych.

Szpitale, urzędy miejskie, spółki komunalne oraz wiele innych instytucji związanych ze służbą zdrowia lub gminnych nie będzie musiało organizować przetargów. ...

Przegląd prasy

26 października 2020 roku – Pełna elektronizacja zamówień publicznych coraz bliżej.

Dzięki Platformie e-Zamówienia będziemy mieli informację o zamówieniu od momentu jego planowania do zrealizowania umowy. To jest świetny mechanizm zarządczy, ...

Przegląd prasy

11 października 2020 roku – Nowe PZP. Do skorzystania z zamówień bagatelnych trzeba się dobrze przygotować.

Przygotowując się do udzielania zamówień na nowych zasadach zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ...

Przegląd prasy

5 października 2020 roku – Internetowe przetargi z problemami. Pliki w niewłaściwym formacie mogą wykluczyć ofertę.

Choć przetargi powyżej progów unijnych przeszły do internetu bez mała dwa lata temu, wciąż pojawiają się w nich problemy, które mogą prowadzić ...

Przegląd prasy

28 września 2020 roku – Zamówienia publiczne: skutki wykonania zamówienia przez niezgłoszonego podwykonawcę.

Obowiązujące przepisy nie rozstrzygają, czy wskazanie nazw podwykonawców w ofertach jest dla wykonawców wiążące na dalszym etapie postępowania. Nowa ustawa ...

Przegląd prasy

22 września 2020 roku – Instytucja samooczyszczenia a wykonawca zamówienia. TSUE wyjaśni, jak zmazać winy.

Zamawiający może wymagać, aby przedsiębiorcy z własnej inicjatywy udowadniali, że przeszli procedurę samooczyszczenia, która potwierdza ich rzetelność. Firmy, które miały ...

Przegląd prasy

8 września 2020 roku – Więcej zarzutów, większa zapłata. Szykuje się zmiana w sposobie rozstrzygania kosztów przed KIO.

Szykuje się spora zmiana w sposobie rozstrzygania sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dzisiaj jeśli odwołanie jest uwzględniane, to koszty postępowania ...

Przegląd prasy

3 września 2020 roku – Zamówienia publiczne: Mniej przetargów, ale więcej odwołań. COVID-19 zachęcił do rywalizacji.

W pandemii ogłasza się mniej przetargów, ale jednocześnie rośnie liczba odwołań wnoszonych przez firmy. Publiczne zlecenia zyskały bowiem na atrakcyjności. ...