Przegląd prasy zamówienia publiczne

Przegląd prasy

12 sierpnia 2020 roku – Prawo zamówień publicznych skomplikuje wybór PPK

Zwolnienie ze stosowania unijnych progów, po przekroczeniu których m.in. pracodawcy samorządowcy będą musieli zastosować procedurę przetargową przy tworzeniu PPK, obowiązuje ...

Przegląd prasy

28 lipca 2020 roku – Przygotowanie efektywnego postępowania w zamówieniach publicznych.

Od nowego roku zamawiający będzie zobowiązany – już na etapie przygotowania postępowania – do podjęcia działań, zapewniających zakup usług, towarów ...

Przegląd prasy

13 lipca 2020 roku – Zamówienia publiczne. Po podpisaniu kontraktu odwołanie traci sens.

Pandemia i związane z nią czasowe zawieszenie rozstrzygania sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą spowodowały zdecydowany wzrost liczby wniosków o uchylenie ...

Przegląd prasy

6 lipca 2020 roku – Zamówienia publiczne: czy można inaczej traktować małych i dużych wykonawców?

Zamówienia publiczne nie mogą być prowadzone w sposób dyskryminujący lub faworyzujący określoną grupę podmiotów, nawet jeśli ma to na celu ...

Przegląd prasy

6 lipca 2020 roku – Zamówienia in-house na publiczny transport nadal dopuszczalne.

W ostatnim czasie pojawiają się głosy, że w związku z wyrokiem TSUE z 21 marca 2019 r. w sprawach połączonych ...

Przegląd prasy

27 maja 2020 roku – Emilewicz: W tarczy 4.0 wprowadzamy szereg ułatwień w zamówieniach publicznych.

Wprowadzamy szereg ułatwień w zakresie prawa zamówień publicznych, ale także jasne ustawowe zasady korzystania z wakacji kredytowych dla kredytobiorców, którzy ...

Przegląd prasy

25 maja 2020 roku – Koronawirus: ekspresowe zamówienia publiczne.

Pandemia wymaga natychmiastowych reakcji i szybkiego wdrażania rozwiązań służących zwalczaniu koronawirusa i wywołanych nim skutków społeczno-gospodarczych. Dlatego tzw. ustawa kryzysowa ...

Przegląd prasy

21 maja 2020 roku – Zamówienia publiczne: Tarcza 4.0 ulży wykonawcom.

Jeśli przez COVID-19 firma ma problemy z realizacją kontraktu, zamawiający będzie musiał zgodzić się na jego zmianę, np. wydłużenie terminu. ...

Przegląd prasy

12 maja 2020 roku – Zamówienia publiczne: Zamiast uciekać od podpisania umowy, lepiej wystąpić o zmianę jej warunków.

Sytuacja wywołana przez stan epidemii może znacząco wpływać na możliwości realizacji zamówienia publicznego przez wykonawcę startującego w przetargu. Zdarza się, ...

Przegląd prasy

21 kwietnia 2020 roku – Tarcza antykryzysowa 2.0 a zamówienia publiczne.

Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały zamawiającym i wykonawcom reagować na okoliczności wynikające z pandemii koronawirusa. Zagadnienie tłumaczy ekspert z Kancelarii Gessel. ...