Przegląd Prawa zamówień publicznych - Wyniki ankiety dla Zamawiających i Wykonawców