PZP zmiany

Przegląd prawa

10 listopada br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, e w Dzienniku Ustaw w dniu 26 października 2022 r., pod poz. 2185 została ogłoszona ustawa z dnia 7 ...

Przegląd prawa

28 września br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu 13 września 2022 r. pod poz. 1933 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia ...

Przegląd prawa

Wyłączenia stosowania ustawy Pzp przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dniu 12 marca 2022 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 583 ustawa z dnia 12 marca 2022 ...