raporty rodzajowa ewidencja wydatków web

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków wersja WEB

Jakie raporty można wygenerować w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

Lista zestawień dostępnych w zakładce Raporty w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB: