roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych

Przegląd prawa

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp) już czas…

Przypominamy, że nieubłaganie zbliża się termin przekazania rocznego sprawozdania Prezesowi UZP. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający ...

Przegląd prawa

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

I. Podstawa prawnaZgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. ...