sprawozdanie Uzp za rok 2021

Przegląd rynku

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r.

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. Sprawozdanie z ...

Przegląd rynku

Szkolenia online w listopadzie i grudniu 2021

26 listopada – Jacek JerkaUmowy w zamówieniach publicznych: konstrukcja, klauzule, aneksowanie, nieprawidłowości, zaskarżenie, realizacja, raportowanie. 26 listopada – Michał KunikowskiElektronizacja ...