termin zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy

Przegląd prawa

Czy treść ogłoszenia o wykonaniu umowy może potwierdzać należyte wykonanie umowy?

Stosownie do treści § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 ...

Artykuły

Jacek Jerka – Kiedy należy zamieścić ogłoszenie o wykonaniu umowy?

Ustawowy obowiązek zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy jest niezależny od tego czy umowa została zawarta po ...