TRyb podstawowy

Przegląd rynku

Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych)?

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opracowanie poświęconego wariantowi drugiemu trybu podstawowego (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).