Urząd Zamówień Publicznych opinie

Opinie i interpretacje

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2020

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi numer Informatora za okres lipiec – wrzesień 2020 roku. Informatory UZP zawierają materiały ...

Przegląd prawa

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2020

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi numer Informatora za okres lipiec – wrzesień 2020 roku. Informatory UZP zawierają materiały ...

Opinie i interpretacje

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2020

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował pierwszy numer Informatora za okres styczeń – marzec 2020 roku. Informatory UZP zawierają materiały ...

Przegląd prawa

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2020

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował pierwszy numer Informatora za okres styczeń – marzec 2020 roku. Informatory UZP zawierają materiały ...

Opinie i interpretacje

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2019

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował czwarty numer Informatora za okres październik – grudzień 2019 roku. Informatory UZP zawierają materiały ...

Przegląd prawa

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2019

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował czwarty numer Informatora za okres październik – grudzień 2019 roku. Informatory UZP zawierają materiały ...

Opinie i interpretacje

Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Opinie i interpretacje

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy – zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...

Przegląd prawa

Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Przegląd prawa

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy – zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 ...