Ustawa o pomocy obywatolem Ukrainy

Przegląd prawa

Wyłączenia stosowania ustawy Pzp przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dniu 12 marca 2022 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 583 ustawa z dnia 12 marca 2022 ...