ustawa Prawo zamówień publicznych tekst jednolity

Przegląd prawa

Tekst jednolity ustawy – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Dnia 27 września 2019 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1843, zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z ...