waloryzacja w zamówieniach publicznych

Przegląd prawa

Kalkulator waloryzacji wynagrodzenia w sektorze budownictwa dla klauzuli jednowskaźnikowej

Główny Urząd Statystyczny opracował, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i przedstawicielami grupy roboczej, kalkulator służący automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po ...

Opinie i interpretacje

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od dnia 19 października 2014 r.

W wyniku nowelizacji ustawy Pzp, dokonanej ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych ...