Wokanda KIO

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 12.01.2024

Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3870/23 Odwołujący: Firma Usługowa Gryf sp. z o.o. – Trzebunia Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 11.01.2024

Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 406 Godzina: 12:30 Sygn. akt: 3843/23 Odwołujący: Konsorcjum: ATOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Ochrony sp. z ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 10.01.2024

Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3873/23 Odwołujący: Konsorcjum: SiGeo Sp. z o.o., GEO-ART GEODEZJA I BUDOWNICTWO Justyna Polaczek – Skarżysko-Kamienna Zamawiający: Generalna Dyrekcja ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 9.01.2024

Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3772/23 Odwołujący: Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o. – Warszawa Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 8.01.2024

Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3847/23 Odwołujący: Konsorcjum: PORR S.A., Drogopol sp. z o.o. – Warszawa Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Warszawa ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 5.01.2024

Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3822/23 Odwołujący: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LAZUR Jolanta Bartkowska – Iława Zamawiający: Gmina Miejska Iława – Iława Ogłoszenie orzeczenia Sala ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 4.01.2024

Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3811/23 Odwołujący: NETIA S.A. – Warszawa Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala – Warszawa Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 3.01.2024

Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3779/23 Odwołujący: Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany – Ciążeń Zamawiający: Gmina Koluszki – Koluszki Sala rozpraw: 402 Godzina: 13:00 Sygn. ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 29.12.2023

Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 405 Godzina: 09:10 Sygn. akt: 3740/23 Odwołujący: WEGNER Sp. z o. o. Sp. k. – Poznań Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w ...

Wokanda KIO

Wokanda KIO na dzień 28.12.2023

Sala rozpraw: 405 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3740/23 Odwołujący: WEGNER Sp. z o. o. Sp. k. – Poznań Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi – ...