wykluczenie wykonawcy

Opinie i interpretacje

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. ...