zamówienia in-house

Przegląd prawa

Stosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zamówieniach typu in-house.

Praktyczne stosowanie zamówień typu in-house ujawniło wątpliwości co do konieczności wyłączenia się osób wykonujących czynności związanych z prowadzeniem postępowania o ...